Schuldagentschap: 'De minste afwijking van de begroting heeft grote gevolgen'

18/08/11 om 10:18 - Bijgewerkt om 10:18

Bron: Trends

Een Belgische staatsschuld van ongeveer 350 miljard euro herfinancieren op de kapitaalmarkten, dat moet je als land verdienen, elke dag opnieuw.

Schuldagentschap: 'De minste afwijking van de begroting heeft grote gevolgen'

© Thomas Legrève

De druk nam de jongste maanden toe, maar een echte aanval op België was er niet. "Voor looptijden op korte termijn is Belgisch schuldpapier zelfs een veilige haven voor beleggers", zeggen Anne Leclercq en Jean Deboutte, de directeurs van het Schuldagentschap.

Jean Deboutte en Anne Leclercq zijn de topverkopers van België. Zij moeten het Belgisch schuldpapier tegen betaalbare rentevoeten slijten aan investeerders (zie grafiek schuldbeheer)). Ze staan aan het hoofd van een team van 35 mensen, marktenzaal en backoffice inbegrepen, rapporteren aan de federale overheidsdienst Financiën en hebben een directe lijn met de regering.

Is België na Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië het volgende land dat door de financiële markten vermalen wordt?

Anne Leclercq: "We zijn toch een geval apart. De Belgische schuld wordt gedragen door een sterke economie, we horen bij de sterke kernlanden. Op de korte looptijden wordt Belgisch overheidspapier beschouwd als een veilige haven. Maar de overheidsfinanciën leunen dichter aan bij de zuiderse eurolanden met een lagere kredietwaardigheid. Echte aanvallen hebben we nog niet gezien. En als er buitenlandse verkoopdruk kwam, zoals de voorbije weken of zoals in mei 2010, dan zagen we dat er snel binnenlandse investeerders kwamen opdagen om te profiteren van de hogere rentevoeten. Het nadeel is nu dat we werken in een vakantiemarkt, waarin ook een aantal actieve marktspelers en koopjesjagers met vakantie zijn."

In welke mate jaagt het politieke risico de Belgische rente omhoog?

Anne Leclercq: "De bezorgdheid over de politieke situatie heeft plaatsgemaakt voor een bezorgdheid over de eurozone en het financiële systeem, maar het zou een bonus opleveren mocht er vooruitgang in de zaak komen. Een nieuwe regering is voor veel investeerders een basisvoorwaarde om tot structurele hervormingen te komen, zoals het herstel van het concurrentievermogen, en een pensioenhervorming."

Houden de markten ook in de gaten hoe de begroting gesaneerd wordt en of die structurele hervormingen er komen?

Jean Deboutte: "De investeerders houden vooral de naakte begrotingscijfers in de gaten. De vooropgestelde begrotingsdoelstellingen moeten we de volgende jaren respecteren. De minste afwijking zou ernstige gevolgen hebben. We zijn verplicht de doelstellingen van het stabiliteitsprogramma uit te voeren en we publiceren liefst zelfs iets betere cijfers. Een aantal beleggers kan vragen stellen over de manier waarop de begroting gesaneerd wordt, maar uiteindelijk zijn het de harde cijfers die overtuigen.

Het heeft al indruk gemaakt dat onze schuldratio gestabiliseerd is. Het verschil met de eurozone neemt daardoor af tot ongeveer 7 procentpunt eind dit jaar. Dat is een van de eerste grafieken die we tonen aan investeerders. En we hebben ook een sterke reputatie in de markt. België heeft in zijn geschiedenis altijd zijn coupons tijdig betaald, dat kan van niet zoveel landen gezegd worden. En we hebben een goede uitleg voor de twee jaar waarin het verkeerd liep: de financiële crisis en de recessie. Van zodra die problemen wegebben, stabiliseert onze schuldgraad. Zonder stoorzenders zitten we op schema. Dat is een krachtig signaal naar investeerders."

Wat als de rente toch door het dak gaat?

Jean Deboutte: "Zolang de rente op tien jaar rond 4,5 procent blijft, kunnen we dat zeker aan. Voorlopig is de rente ook niet hoger dan gebudgetteerd. Stel dat de rente (alle rentes op alle termijnen) met 100 basispunten stijgt, wat al veel is, dan stijgt de rentelast tegen 2014 met 0,3 procent van het bpp. Dat zijn kosten voor de begroting, maar dat is nog geen man over boord. Intussen genieten we ook van een daling van de rentes op korte termijn. Gezien er relatief veel schulden op korte termijn geplaatst zijn, compenseert de lagere rente op korte termijn voor een stuk de hogere rente op langere termijn. De gemiddelde looptijd van de schuld is trouwens gestegen tot 6,7 jaar."

Daan Killemaes

Een uitgebreid interview met Jean Deboutte en Anne Leclercq leest u deze week in Trends.

Lees meer over:

Onze partners