Ondernemersvertrouwen op laagste niveau dit jaar

23/06/10 om 15:53 - Bijgewerkt om 15:53

Bron: Trends

Het vertrouwen van de Belgische ondernemer is in juni gedaald naar het laagste niveau dit jaar. De ondernemers zijn vooral pessimistisch over hun vooruitzichten, in het bijzonder over de werkgelegenheid.

Ondernemersvertrouwen op laagste niveau dit jaar

© belga

Het ondernemersvertrouwen daalde in juni voor de tweede maand op rij. De daling vorige maand was de eerste sinds maart vorig jaar. De indicator die het ondernemersvertrouwen meet daalde van -4,9 in mei naar -7,7 in juni, ongeveer het peil van eind vorig jaar.

Het ondernemersvertrouwen verzwakte, net als vorige maand, in de verwerkende nijverheid, de dienstverlening aan bedrijven en de handel. In de bouw steeg het vertrouwen lichtjes.

In de verwerkende nijverheid zijn de ondernemers vooral pessimistischer geworden over de werkgelegenheidsvooruitzichten en hun voorraadpeil. In de diensten aan bedrijven zien de bedrijfsleiders de ontwikkeling van de algemene marktvraag in de volgende maanden terugplooien.

Ze beoordelen ook het activitetsverloop als minder gunstig dan de maand voordien. Ook in de handel worden vooral de vooruitzichten over werkgelegenheid en vraag somber ingeschat. In de bouw is men opnieuw wat optimistischer danzij een verdere verbetering van het orderbestand en een licht herstel van de vraagvooruitzichten.

De zogenaamde algemene synthetische afgevlakte curve blijft nog opwaarts gericht. Die curve geeft de onderliggende conjunctuurtrend trend weer.

Onze partners