OESO maant België aan tot actie

12/07/11 om 13:58 - Bijgewerkt om 13:58

Bron: Trends

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) roept ons land op de openbare financiën "dringend" te saneren.

OESO maant België aan tot actie

© belga

Volgens een rapport van de OESO dringt een grondige sanering zich op in het kader van de hoge staatsschuld en de toenemende kosten van de vergrijzing. De organisatie voegt er wel aan toe dat België de economische crisis relatief goed heeft verteerd.

Concreet raadt de OESO aan om te snoeien in de uitgaven, waarbij alle politieke niveaus (dus ook de deelstaten) hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

België zou ook beter evolueren naar een land waar de fiscaliteit minder "verstorend" werkt. Daarbij kunnen belastinghervormingen ertoe leiden dat de lasten uit arbeid minder zwaar wegen.

De OESO pleit in haar rapport opnieuw voor een hervorming van het systeem van de automatische loonindexering. Hetzelfde geldt voor de arbeidsmarkt, waar meer migranten aan de bak moeten komen en iedereen langer zou werken. Mensen langer aan het werk houden, kan door het brugpensioen te ontmoedigen en door de pensioenen even zwaar te belasten als andere inkomsten van hetzelfde niveau.

De organisatie wijst er ook op dat de groene fiscaliteit in ons land voor verbetering vatbaar is. Dat betekent dat hogere milieubelastingen - onder meer op brandstofverbruik - zouden leiden tot minder vervuiling.

Lees meer over:

Onze partners