Moody's verlaagt kredietrating KBC: Trends legt 5 problemen bloot (video)

21/09/11 om 09:00 - Bijgewerkt om 09:00

Bron: Trends

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietrating van KBC Groep en KBC Bank. Het magazine Trends publiceert deze week een lijst van de vijf demonen waartegen KBC moet vechten. + Video van KanaalZ

Moody's verlaagt de kredietrating van KBC Groep van A1 met een positieve outlook naar A2 met een stabiele outlook. De kredietrating van KBC Bank wordt verlaagd van Aa3 met een negatieve outlook naar A1 met een positieve outlook. Het enige goede nieuws aan deze klap is dat de rating door de positieve outlook de komende 12 maanden stabiel zou moeten blijven.

Precies deze week ging het magazine Trends op zoek naar de vijf pijnpunten bij KBC waar Thomas Leysen volgende week als bestuursvoorzitter van KBC Groep het roer overneemt van Jan Huygebaert op een ogenblik dat de bankverzekeraar in drie maanden tijd de helft van zijn beurswaarde verloor.

KBC VECHT TEGEN VIJF DEMONEN
1. De winst zal dalen
KBC dankt zijn mooie winstcijfers over het eerste halfjaar vooral aan de lage kredietprovisies. De bank moet nauwelijks verliezen boeken op de leningen die ze toekent. Dat niveau kan de bank geen heel jaar aanhouden, zeggen insiders. In België vertraagt de groei, terwijl het betalingsgedrag van de ondernemingen nog nooit zo slecht was, meldt Graydon. KBC geeft zelf aan dat het aantal probleemkredieten stijgt. Aan de inkomstenzijde staan de fee- en commissie-inkomsten onder druk omdat de klanten minder bereid zijn risico's te nemen en de fondsenfabriek van KBC op een lager peil draait.

2. Ierland vergt grotere kredietprovisies
KBC's belangrijkste probleem is zijn Ierse bank, KBC Bank Ireland. Die heeft voor 16,9 miljard euro kredieten uitstaan, goed voor 10 procent van het kredietboek van de groep. 50 procent van de Ierse hypotheekschulden is in handen van buitenlandse banken. KBC is er, samen met Rabobank, Lloyds en RBS, een van de grootste spelers. Het aantal probleemkredieten van KBC Bank Ireland is in het tweede kwartaal opgelopen tot 13,2 procent (zie tabel). En intussen glijdt de waarde van de huizen verder af.

3. Wordt Hongarije een nieuw Ierland?
Een ander probleemland voor KBC Groep is Hongarije. Dat land kampt met een groot overheidstekort en de regering-Orban doet er alles aan opdat Hongarije niet het Griekenland van Oost-Europa wordt. Daarom heeft ze al allerlei crisismaatregelen genomen, zoals de invoering van een bankentaks die KBC dit jaar 62 miljoen euro kost. Maar fundamenteel blijft de Hongaarse economie zwak. KBC heeft in Hongarije een behoorlijk groot kredietboek van 6,4 miljard euro.

4. Het desinvesteringsprogramma slabakt
In een eerste fase gingen de activa vlot de deur uit, maar dit jaar vordert het desinvesteringsprogramma nauwelijks. Centea ging wel nog naar Landbouwkrediet, maar eigenlijk was dat al een tegenvaller want aanvankelijk was het de bedoeling Centea samen met de verzekeraar Fidea te verkopen. De verkoop van KBL, de privatebankingpoot van KBC, draaide helemaal in de soep. De brok die het meeste geld moest opbrengen - de beursgang van CSOB (Tsjechië) en K&H Bank (Hongarije) - is afgeblazen.

5. Verwatering dreigt bij kapitaalverhoging
Doordat het desinvesteringsprogramma slabakt, komt er geen extra geld binnen bij KBC. En dat is een serieuze streep door de rekening. De groep zou heel graag eind dit jaar een deel van de overheidssteun terugbetalen. Als KBC Groep zowel de federale als de Vlaamse overheid 3,5 miljard terugbetaalt met de respectieve boetes van 15 en 50 procent erbovenop, dan moet ze eind dit jaar 9,3 miljard euro op tafel leggen. Hoe dan ook heeft KBC op dit moment onvoldoende in kas om zowel de overheid uit te betalen als de kapitaalbuffers op peil te houden. En dus lijkt een kapitaalverhoging noodzakelijk. Analisten gaan ervan uit dat KBC 2 miljard euro moet ophalen.

Patrick Claerhout

Moody's: onzekerheid over terugbetaling staatssteun

Moody's erkent dat KBC Bank het 'au fond' wel goed doet, maar ziet

stijgende onzekerheid of de bank wel tegen eind 2013 in staat zal zijn de federale en Vlaamse overheidssteun volledig terug te betalen en tegelijkertijd zijn kernkapitaalratio op peil kan houden.

KBC: in de lijn van de verwachtingen

Bij KBC luidt het dat de verlaging in lijn ligt met de

verwachtingen en dat de rating nu dezelfde is als bij de twee andere grote kredietbeoordelaars: Fitch en Standard & Poor's.

Exit Jan Vanhevel?

Sommige aandeelhouders van KBC zouden niet gelukkig zijn met Jan Vanhevel aan het hoofd van hun bank. Ze verwijten hem een gebrek aan doortastendheid, onder meer in de uitvoering van het desinvesteringsplan, en zouden aansturen op de aanwijzing van een andere CEO. Dat gerucht circuleert bij insiders, die vertrouwd zijn met de bank en haar eigenaars. In elk geval nadert Jan Vanhevel (63 jaar) als nestor van het directiecomité de pensioengerechtigde leeftijd. Jan Huyghebaert, voorzitter van de raad van bestuur van KBC, ontkent dat de positie van Jan Vanhevel ter discussie zou staan: "Het vertrek van Jan Vanhevel is absoluut niet aan de orde."

Lees meer over:

Onze partners