Loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt in België zeven procent

17/09/15 om 17:44 - Bijgewerkt om 17:44

Bron: Trends

Vrouwen verdienen minder dan mannen. Die loonkloof wordt opnieuw bevestigd door cijfers van de FOD Economie over 2013. Met een bruto maandloon van 3.356 euro verdienen mannen gemiddeld zeven procent meer dan vrouwen.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt in België zeven procent

© iStock

De cijfers onderschatten volgens de FOD Economie nog de reële loonhandicap. Vrouwen werken veel meer deeltijds. Als ook de deeltijds tewerkgestelde loontrekkenden mee in rekening worden gebracht, stijgt de loonkloof naar 20 procent.

Trage daling loonkloof

De cijfers van de FOD Economie over 2013 zijn de meest recent beschikbare. Ook in 2012 bedroeg het gemiddeld loonverschil 7 procent, luidt het bij de FOD Economie.

Bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bevestigt men de tendens. "We stellen vast dat de loonkloof op lange termijn daalt. Deze daling gaat echter zo traag, dat we eerder van een stagnatie kunnen spreken", luidt het.

De voornaamste redenen voor de kloof, aldus het instituut, is het verschil in deeltijdse of voltijdse tewerkstelling tussen mannen en vrouwen. Maar ook leeftijd, opleidingsniveau, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en nationaliteit spelen een rol, luidt het. Ook wordt gewezen op de verschillen op de arbeidsmarkt, met name de invloed op de loonvorming afhankelijk van sectoren, paritaire comités, beroep of ondernemingsgrootte. (Belga/NS)

Lees meer over:

Onze partners