Kapitaal al vrij zwaar belast in België

24/06/10 om 14:07 - Bijgewerkt om 14:07

Bron: Trends

De discussies over het verhogen van de belasting op inkomens uit vermogen, kan de indruk wekken dat België vandaag een belastingparadijs voor de rijken is. Dat doet de waarheid geweld aan.

Juist, België is genereus door geen belasting op meerwaarden te heffen, maar compenseert dat ruimschoots op andere manieren. Belastingen op kapitaal en op de winsten uit dat kapitaal (met inbegrip van de vennootschapsbelasting) leveren in België jaarlijks ruim 30 miljard euro op, goed voor ongeveer een kwart van de belastinginkomsten.

Slechts zeven landen uit de EU belasten kapitaal nog meer. Bovendien zaten de belastingopbrengsten de voorbije jaren in de lift.

De vrij hoge belastingdruk op kapitaal mag niet verbazen wegens de lange waslijst aan belastingen op kapitaal die België rijk is. Die gaat van de roerende en onroerende voorheffing, tot beurstaksen of successierechten. En het impliciete belastingtarief van ruim 31 procent op kapitaal is naar Europese maatstaven ook niet min. Het EU-gemiddelde bedraagt 28,7 procent.

Als het aankomt op 'pure' vermogensbelastingen, of belastingen die de voorraad kapitaal belasten (zoals de successierechten), dan staat België zelfs op de derde plaats in Europa. Volgens de Europese Commissie leveren pure vermogensbelastingen in België per jaar 3,5 procent van het bruto binnenlands product op. Dat is ongeveer evenveel als de vennootschapsbelasting oplevert.

Onze partners