Federale overheid ontvangt eerst halfjaar 4,3 procent meer belastinggeld

02/08/11 om 17:16 - Bijgewerkt om 17:16

Bron: Trends

Het totaalbedrag van de fiscale ontvangsten die de federale overheid in ons land int, is het eerste halfjaar 2011 met 4,3 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de fiscale administratie.

Federale overheid ontvangt eerst halfjaar 4,3 procent meer belastinggeld

© belga

Volgens de cijfers van de fiscale administratie stijgen de directe belastingen in het eerste halfjaar met 4 procent en de indirecte belastingen met 4,7 procent.

De directe belastingen kenden in juni een terugval van 2,9 procent, terwijl de indirecte belastingen met 9,8 procent toenamen. "De daling van de directe belastingen komt in hoofdzaak voort uit de kohierontvangsten en in ondergeschikte mate uit de overdracht van de inning van de verkeersbelastingen aan het Vlaamse Gewest op 1 januari van dit jaar", luidt het.

De toename van de fiscale ontvangsten was vooral te danken aan de roerende voorheffing op dividenden (+34 procent). "Een opmerkelijk resultaat volop in het seizoen van de dividenden", luidt het. De roerende voorheffing op intresten daarentegen blijft dalen, wat logisch is gezien de evolutie van de intrestvoeten en de beleggingskeuze van de particulieren.

Voorts valt er voor juni ook een stijging van de ontvangsten uit de bedrijfsvoorheffing te noteren, hoewel die "onder de voorziene groei van hetgeen de loonsom zou moeten genereren" valt.

Ook de btw-inkomsten namen in juni fors toe "door een behoorlijke stijging van de bruto-ontvangsten uit btw en door een veel geringere stijging van de teruggaven". De fiscale administratie blijkt over het hele eerste halfjaar beschouwd in ieder geval zeer tevreden over de de btw-ontvangsten. Die zouden met een toename van 8,5 procent in overeenstemming zijn met de economische evolutie.

Onze partners