Economische heropleving in zicht?

18/08/11 om 12:08 - Bijgewerkt om 12:08

Bron: Trends

Ondanks de doemberichten wijzen diverse ontwikkelingen op mogelijk beterschap voor de conjunctuur.

Economische heropleving in zicht?

© belga

Het lijkt haast onmogelijk om over de economie te schrijven en te denken zonder dat alle aandacht uitgaat naar financiële, bancaire en gerelateerde macro-economische parameters (euro, staatsschuld, enzovoort). Die staan voortdurend op onweer en dan is het moeilijk om goed nieuws te ontdekken. Bijna onvermijdelijk gaan de prognoses over de economische groei steeds meer naar beneden.

Kijken we verder, dan valt er wel positief nieuws te rapen. De wereldwijde groeivertraging houdt nogal stevig verband met de gevolgen van de tsunami en nucleaire ramp in Japan. De verstoring van de aanbodlijnen voor een aantal sectoren en ondernemingen was aanzienlijk, maar lijkt nu echt wel voorbij.
Daarnaast is er de olieprijs. Hoewel de relatieve impact op de conjunctuur de voorbije drie decennia afnam, blijft hij een niet te onderschatten determinant van de conjunctuur. Stijgende prijzen voor olieproducten zuigen op korte termijn bijna één voor één de vraag naar andere producten en diensten weg en werken onvermijdelijk vertragend op de economische groei.

Bijgaande grafieken geven de evolutie van de olieprijs (WTI crude) van de voorbije vijf jaar weer. Rekening houdend met de logische vertraging van een tot twee kartalen in de doorsijpeling van de effecten van wijzigingen in de olieprijs, komt een opvallend patroon naar voren. Aan de diepe recessie van 2009 gaat een forse oploop van de olieprijs vooraf. De olieprijs duikt vanaf midden 2008 scherp naar beneden. Ondanks de enorme financiële crisis zet zich vanaf de lente van 2009 een verbazend sterk herstel door. De olieprijs begint vanaf 2009 gestaag weer op te lopen en piekt in het vroege voorjaar van 2011. Vanaf het tweede kartaal van 2011 boet de conjunctuur weer fors aan kracht in, vooral door de Japan-effecten.

Sinds enkele maanden is de olieprijs weer in neerwaartse beweging. Gaat die daling nog even door, bijvoorbeeld tot 75 dollar per vat, en houdt dat niveau een tijdje stand, dan ziet het er voor de conjunctuur rond de jaarwisseling misschien minder negatief uit dan wat iedereen nu aanneemt.

Maar laten we geen valse hoop wekken. Het vertrouwensprobleem blijft aanzienlijk en weegt op het bestedings- en investeringsbereidheid door heel het economisch gebeuren. De bal ligt op alle niveaus (Belgisch, Europees, Amerikaanse, mondiaal) in het kamp van de politiek en de centrale bankiers.

Johan Van Overtveldt

Lees meer over:

Onze partners