De geniepige belastingverhoging van Di Rupo I

07/11/12 om 18:59 - Bijgewerkt om 18:59

Bron: Trends

De regering-Di Rupo heeft de fiscale aftrek voor een aantal uitgaven vervangen door een belastingvermindering. Enkele bestaande belastingverminderingen werden verlaagd. Dat lijkt onschuldig, maar de extra belasting die je daardoor betaalt, kan flink oplopen.

De geniepige belastingverhoging van Di Rupo I

© belga

De regering-Di Rupo heeft de fiscale aftrek voor een aantal uitgaven vervangen door een belastingvermindering. Enkele bestaande belastingverminderingen werden verlaagd. Dat lijkt onschuldig, maar de extra belasting die je daardoor betaalt, kan flink oplopen.

Er is een belangrijk verschil tussen een fiscale aftrek en een belastingvermindering. Het belastingvoordeel van een fiscale aftrek - of een 'aftrek inkomen van inkomen' - wordt berekend aan de hand van het marginale belastingtarief van de personenbelasting. Dat tarief is het belastingpercentage dat van toepassing is op je hoogste inkomensschijf (maximaal 50%, plus de uitgespaarde gemeentebelasting). Als je bijvoorbeeld in een gemeente met 6 procent opcentiemen op de personenbelasting woont, kan je werkelijke belastingvoordeel oplopen tot maximaal 53 procent (50% x 1,06). Dat is bijvoorbeeld het geval voor aftrekbare beroepskosten.

Bij een belastingvermindering of een 'aftrek belasting van belasting' wordt het belastingvoordeel niet beïnvloed door de progressieve belastingtarieven, maar afgetopt op een vast percentage - bijvoorbeeld 30 procent - ongeacht de hoogte van je belastbare inkomen. Je moet daadwerkelijk belastingen betalen om een belastingvermindering te kunnen genieten. Betaal je geen belastingen doordat je onvoldoende inkomsten hebt of een vervangingsinkomen krijgt zoals een werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering, dan brengt een belastingvermindering geen voordeel op.

Hieronder sommen we enkele uitgaven op die voortaan een kleiner fiscaal voordeel zullen opleveren:

Pensioensparen

Het maximumbedrag dat je kunt besteden aan het fiscale pensioensparen is voor het inkomstenjaar 2012 geïndexeerd tot 910 euro per pensioenspaarder. Om te berekenen hoeveel je bespaart door dat bedrag fiscaal in te brengen, moest je tot vorig inkomstenjaar de betaalde premie vermenigvuldigen met de bijzondere gemiddelde aanslagvoet. Die aanslagvoet hangt af van het gecorrigeerde belastbare inkomen, met een minimum van 30 procent en een maximum van 40 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting).

Vanaf het inkomstenjaar 2012 is het belastingvoordeel van het fiscale pensioensparen niet meer gelinkt aan het inkomen. Voortaan geldt er een vaste belastingvermindering van 30 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). In het slechtste geval is het eigenlijke belastingvoordeel dus 10 procent lager dan vroeger.

Individuele levensverzekering

Als je een levensverzekering afsluit, kun je kiezen voor een fiscaal contract. Je krijgt dan een fiscaal attest van de levensverzekeraar en je kunt de betaalde premies fiscaal inbrengen tot maximaal 1830 euro. Je mag de premies van de individuele levensverzekering echter alleen in mindering brengen als je geen hypothecaire lening hebt waarvan je de interesten en de kapitaalaflossingen al fiscaal aftrekt. De leningslasten van een hypothecair krediet hebben voorrang op de premies van een individuele levensverzekering.

Als je de premies van een individuele levensverzekering toch kunt aftrekken, is het belastingvoordeel, net zoals bij het pensioensparen, voortaan beperkt tot het eenvormige tarief van 30 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). Het vroegere tarief van 30 à 40 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting) geldt niet langer.

Werknemersbijdrage groepsverzekering

Als je via je werkgever of je vennootschap bent aangesloten bij een groepsverzekering, worden de premies volledig of voor het grootste deel betaald door de werkgever of de vennootschap. Vaak heeft de werknemer of de bedrijfsleider ook de mogelijkheid zelf persoonlijke bijdragen voor de groepsverzekering te storten. Vanaf het inkomstenjaar 2012 geven de betaalde premies recht op een belastingvermindering die wordt berekend tegen een eenvormig tarief van 30 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting), in plaats van tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet van minimaal 30 procent en maximaal 40 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting).

PWA-cheques

Doe je weleens een beroep op werknemers van het plaatselijke werkgelegenheidsagentschap, dan kun je hen betalen met PWA-cheques. De bedragen die je als gebruiker voor die cheques betaalt, geven recht op een belastingvermindering die tot en met het inkomstenjaar 2011 werd berekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet tussen 30 en 40 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). Het maximumbedrag van de betalingen voor PWA- en dienstencheques dat in aanmerking komt voor een belastingvoordeel, is beperkt tot 2650 euro per huwelijkspartner of wettelijk samenwonende. Vanaf het inkomstenjaar 2012 is de belastingvermindering die aan PWA-cheques is verbonden, beperkt tot het eenvormige tarief van 30 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). Voor dienstencheques was dat al langer het geval.

Niet voor de woonbonus

Aan de woonbonus of de 'aftrek eigen en enige woning' wordt niet gesleuteld. In het regeerakkoord van begin dit jaar was aangekondigd dat het belastingvoordeel voortaan zou worden berekend tegen het vaste tarief van 45 procent, maar dat plan is afgevoerd. De intresten en de kapitaalaflossingen van een hypothecair krediet dat werd afgesloten na 1 januari 2005 voor de bouw of de verbouwing van een eigen en enige woning, en de premies van de schuldsaldoverzekering, geven dus nog altijd recht op een fiscaal voordeel berekend tegen de progressieve belastingtarieven (maximaal 50%, plus uitgespaarde gemeentebelasting).

Kosten voor kinderopvang en giften

Kosten voor kinderopvang en giften blijven fiscaal aftrekbaar. Het fiscale voordeel werd tot het vorige inkomstenjaar berekend tegen het marginale tarief van maximaal 50 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). Vanaf dit inkomstenjaar geldt het eenvormige tarief van 45 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting).

Beveiliging woning

Beveilig je een privéwoning tegen inbraak of brand, dan heb je recht op een belastingvoordeel. Dat bedroeg tot vorig inkomstenjaar 50 procent van de investering (btw inbegrepen). Die vermindering wordt vanaf het inkomstenjaar 2012 verlaagd tot een uniform tarief van 30 procent, met een maximum van 730 euro.

Investeringen die recht geven op dat voordeel zijn onder meer de plaatsing van inbraakbestendig glas, beveiligingssystemen voor deuren en ramen, en alarm- en camerasystemen.

De financiële gevolgen

De vervanging van een aantal fiscale aftrekposten door belastingverminderingen zal er mogelijk toe leiden dat je meer personenbelasting betaalt vanaf dit inkomstenjaar. Dat kan vlug oplopen tot enkele honderden euro's per jaar. Hoeveel precies kun je lezen in het uitgebreide dossier in Trends van 8 november.

Johan Steenackers

Lees meer over:

Onze partners