'Belgische economie groeit met 2 procent in 2011'

26/01/11 om 11:34 - Bijgewerkt om 11:34

Bron: Trends

Volgens recente prognoses van het Planbureau neemt het bbp van ons land in 2011 met 2 procent toe, ondersteund door zowel de binnenlandse als de buitenlandse vraag.

'Belgische economie groeit met 2 procent in 2011'

© belga

Tot vandaag hield het Federaal Planbureau rekening met een economische groei van 1,8 procent in 2010 en van 1,7 procent in 2011.

"In het zog van de Duitse economie kende België in het tweede kwartaal van 2010 een sterke bbp-groei (1 procent), al was die prestatie ook toe te schrijven aan een inhaalbeweging van de bouwactiviteit", luidt het.

Verwacht wordt dat in de loop van 2011 de uitvoer opnieuw aantrekt en de binnenlandse vraag verstevigt, vooral onder impuls van de investeringen. "De bbp-groei trekt daardoor geleidelijk aan van 0,5 procent in het eerste kwartaal tot 0,6 procent in het vierde kwartaal", verduidelijkt het Planbureau. De uitvoer zou dan wel toenemen, maar tegen een trager tempo dan de buitenlandse afzetmarkten.

In de volledige eurozone zou de economische groei vertragen van 1,7 procent in 2010 tot 1,5 procent in 2011, maar met "zeer uiteenlopende" prestaties voor de verschillende lidstaten. Duitsland zou als grootste Europese economie boven het gemiddelde presteren, "met gunstige effecten op zijn buurlanden (waaronder België)".

37.600 extra banen in 2011 Het Planbureau ziet dit jaar ook de arbeidsmarkt weer aantrekken. Er zouden netto 37.600 banen gecreëerd worden, terwijl het aantal werklozen zal beginnen te dalen. In 2009 sneuvelden er netto nog 15.900 banen in ons land, wat overeenstemt met 0,4 procent van het totale aantal arbeidsplaatsen. Sinds 2010 is er opnieuw sprake van banengroei. Er kwamen vorig jaar gemiddeld 28.500 banen bij, aldus het Planbureau.

Lees meer over:

Onze partners