Test-Aankoop stelt Telenet in gebreke

16/08/11 om 11:37 - Bijgewerkt om 11:37

Bron: Trends

Test-Aankoop stelt Telenet in gebreke in verband met een verhoging van de internettarieven die vandaag ingaat. Een snelle berekening leert dat Telenet daardoor alleen dit jaar al 3,25 miljoen euro aan inkomsten dreigt mis te lopen. Telenet vindt dat de klacht van Test-Aankoop geen steek houdt.

Test-Aankoop stelt Telenet in gebreke

© belga

Telenet liet op 13 juli weten dat een twintigtal internetproducten vanaf 16 augustus met 1,19 euro in prijs zouden stijgen. De prijsverhoging zou ongeveer 60 procent van zijn abonnees treffen. Telenet haalde toen expliciet als reden "de stijging van de index der consumptieprijzen aan".

Het is precies die reden die Test-Aankoop nu aangrijpt om te dreigen met een rechtszaak. Test-Aankoop stelt dat de algemene voorwaarden van Telenet "niet voorzien in de mogelijkheid van een aan de index der consumptieprijzen gerelateerde tariefverhoging". Daardoor zou Telenet ingaan tegen artikel 74 van de wet van 6 april 2010 over de marktpraktijken en consumentenbescherming en tegen artikel 108 §2 van de wet van 13 juni 2005 over de elektronische communicatie.

Als Telenet de prijsverhoging niet intrekt gaat Test-Aankoop voor de rechtbank eisen dat de prijsverhoging wordt opgeschort.

"Nieuw contract nodig"
Op basis van de 1,22 miljoen residentiële internetabonnees van Telenet op 30 juni, zou de prijsverhoging dit jaar nog ongeveer 3,25 miljoen (zonder btw) kunnen opbrengen voor de operator.

"Volgens de wet van 2010 over de marktpraktijken en consumentenbescherming mag een operator zijn tarieven gewoonweg niet verhogen, tenzij er in zijn algemene voorwaarden een specifieke berekeningsformule staat voor indexaanpassingen. De algemene voorwaarden van Telenet spreken in het geheel niet over indexaanpassingen, laat staan dat er een formule in staat", zegt Nico De Bie. "In zo'n geval kan een operator zijn tarieven alleen verhogen door de bestaande contracten op te zeggen en zijn abonnees een nieuw contract aan te bieden".

BIPT bijt van zich af

Volgens Test-Aankoop zijn juridische stappen nodig omdat de telecom-toezichthouder BIPT en de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie te traag reageren op - volgens Test-Aankoop - wetsovertredingen.

Woordvoerder Nico De Bie verwijst naar een klacht van Test-Aankoop uit oktober 2010, toen Telenet zijn algemene voorwaarden wijzigde. Klanten konden toen hun contract zonder boete opzeggen, behalve wie een gebundeld gsm-abonnement van 24 maanden met bijhorend gsm-toestel had. Aan die klanten vroeg Telenet bij opzeg, volgens Nico De Bie, "de volledige verkoopprijs van de gsm, zonder rekening te houden met afschrijvingen en dergelijke". De Bie: "Na meer dan 10 maanden is dat dossier nog altijd niet rond".

Voorzitter Luc Hindryckx van het BIPT repliceert dat zijn instituut boetes kan opleggen, maar daarbij niet over één nacht ijs kan gaan. "Wij moeten de feiten verifiëren, scrupuleus de procedures volgen en de rechten van de verdediging respecteren. A charge et à décharge".

In het geval van de gsm-klacht moet het BIPT coördineren met de Federale Overheidsdienst Economie, wat ook weer tijd vergt. "Bovendien hebben we de jongste tijd nogal wat op ons bord gehad", zegt Hindryckx, verwijzend naar de nieuwe regelgeving voor het openstellen van de kabel.

Hij is het wel broederlijk eens met Nico De Bie dat het BIPT niet altijd traag werkt. Toen Belgacom in februari-april 2010 zijn internetaanbod herzag en zijn klanten daarbij niet behoorlijk over hun rechten informeerde, legde het BIPT binnen de 4 maanden een administratieve boete van 800.000 euro op. Alleen vraagt Nico De Bie zich af waarom dat niet ook in de Telenet-zaak kan.

Volgens Luc Hindryckx heeft Telenet voor zijn prijsverhoging van 16 augustus "op het eerste gezicht" correct gehandeld volgens de telecomwet. "Voor andere aspecten zijn wij niet bevoegd", aldus Hindryckx.

Reactie Telenet
"Wij hebben de bepalingen van de telecomwet en de wet op de marktpraktijken en onze algemene voorwaarden nageleefd. Wij hebben de klanten persoonlijk en tijdig verwittigd. Zij kunnen kosteloos opzeggen (tot de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de prijswijzigingen, nvdr)", onderstreept woordvoerster Evelyne Nieuwland van Telenet. "Test-Aankoop heeft geen reden om ons in gebreke te stellen".

Telenet herhaalt dat de prijsverhoging gebaseerd is "op de stijging van de kosten van de dienstverlening".

Bruno Leijnse

Lees meer over:

Onze partners