Patrick Claerhout
Patrick Claerhout
Patrick Claerhout is redacteur bij Trends.
Opinie

08/11/12 om 11:24 - Bijgewerkt om 11:24

Dexia-aandeelhouders blijven met lege handen achter

Na de kapitaalverhoging en de uitgifte van preferente aandelen blijven de aandeelhouders van Dexia met lege handen achter. De nieuwe preferente aandelen, die aan de Belgische en Franse staat toegekend worden, geven immers een voorrangsrecht op eventuele vereffeningsopbrengsten.

Na de kapitaalverhoging en de uitgifte van preferente aandelen blijven de aandeelhouders van Dexia met lege handen achter. De nieuwe preferente aandelen, die aan de Belgische en Franse staat toegekend worden, geven immers een voorrangsrecht op eventuele vereffeningsopbrengsten.

De kapitaalinjectie van 5,5 miljard euro door de Belgische en Franse staat heeft onaangename gevolgen voor de bestaande aandeelhouders van Dexia. De kapitaalverhoging wordt immers voorbehouden voor de twee staten en leidt tot de emissie van preferente aandelen. Die aandelen krijgen voorrang bij elke dividenduitkering waartoe Dexia zou overgaan. In het persbericht is sprake van een jaarlijkse dividenduitkering ten belope van 8 procent van de nominale waarde van de aandelen.

Vermits Dexia structureel verlieslatend is, is deze dividenduitkering puur hypothetisch. Belangrijker is dat de niet-uitkering van het dividend jaarlijks omgezet wordt in een vereffeningssupplement. Met andere woorden: als er aan het einde van de rit, tegen de verwachtingen in, toch nog een netto-actief zou overblijven zal dit integraal naar de Belgische en Franse staat gaan, en niet naar de andere aandeelhouders. Volgens Dexia komt dit tegemoet aan een eis van de Europese commissie dat de waarborgverlenende en risicodragende staten recht moeten hebben op de eventuele liquidatieboni.

Deze regeling is geen goed nieuws voor de Gemeentelijke Holding en Arco, die zelf in vereffing gingen en hoopten nog wat centen te recupereren op hun belangrijke Dexia-participatie. Ook voor beleggers die nog enkele van de in totaal twee miljard bestaande Dexia-aandelen in hun bezit hebben, moet het nu duidelijk zijn dat hun effecten waardeloos geworden zijn. Niettemin blijven er op de beurs aandelen van eigenaar veranderen tegen een waarde van circa 0,18 cent per aandeel.

Onze partners