Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiƫn
Opinie

20/12/12 om 18:34 - Bijgewerkt om 18:34

De Europese bankenunie is nog niet voltooid

Europa schermt met een akkoord over de verankering van de bankenunie. Maar het moeilijke werk moet nog komen.

De Europese bankenunie is nog niet voltooid

© reuters

Europa schermt met een akkoord over de verankering van de bankenunie. Maar het moeilijke werk moet nog komen.

De Europese leiders raakten het de voorbije weken eens over een gemeenschappelijk toezicht op de banken. Toch blijven er veel vragen over de rol van de ECB. Slaagt deze instelling erin de doelstellingen 'prijsstabiliteit' en 'regulering van de bancaire sector' voldoende gescheiden te behandelen? Bovendien blijft het de vraag of de ECB voldoende greep krijgt op de nationale regulatoren, die het eerste lijn-toezicht op de kleinere banken behouden, en of ze erin slaagt eventuele tussenkomsten effectief op te leggen.

Bovendien is de supervisie op de banken maar een onderdeel van het driedelige raderwerk dat nodig is om van een bankenunie te kunnen spreken. Er moet ook een depositogarantie voor de hele eurozone en een Europees resolutiemechanisme komen. Dat laatste is noodzakelijk om falende banken af te zonderen en te saneren met minimale kosten voor de belastingbetaler. Zonder sterk resolutiemechanisme blijft de supervisie op de banken dode letter.

Een akkoord over het resolutiemechanisme vereist echter een akkoord over de erfenis uit het verleden, de zogenaamde 'legacy assets'. Vooral Duitsland en Nederland willen een hermetisch schot tussen het verleden van financiële instellingen en de toekomst. Van een herkapitalisering van banken met zware erfenissen uit het verleden door het Europees stabiliteitsfonds ESM kan in hun ogen geen sprake zijn. De Zuid-Europese landen denken daar anders over. Maar zeker tot aan de verkiezingen van september 2013 is het ondenkbaar dat Duitsland ook maar één millimeter toegeeft in deze discussie.

Intussen blijft de problematiek van de Europese banken zo goed als onaangeroerd. Nochtans blijven het gebrek aan kapitaal en de omvang van de Europese banken twee levensgrote problemen. In de eurozone wordt deze discussie nog altijd gevoerd.

Lees meer in Trends van deze week

Onze partners