Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiƫn
Opinie

02/11/12 om 16:28 - Bijgewerkt om 16:28

BTW-verhoging noopt tot desindexering

Een verhoging van het BTW-tarief leidt tot hogere inflatie en jobverlies. Tenzij we iets aan de indexkoppeling doen.

BTW-verhoging noopt tot desindexering

Blijkbaar ligt een verhoging van het standaard BTW-tarief van 21% naar 22% op tafel bij de begrotingsonderhandelingen binnen de regering Di Rupo I. Diverse bedenkingen kunnen hierbij gemaakt worden maar één springt er toch wel uit, namelijk de noodzaak tot minstens gedeeltelijke des-indexering.

België zit al geruime tijd met een relatief hoge inflatie binnen de eurozone. Zowel in het jaar dat eindigde in september 2011 als in het daaropvolgende jaar dat afliep eind september 2012 stak onze inflatie boven die in elk van de drie buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk uit (zie grafiek).

Via de automatische loonindexering geven dergelijke inflatieverschillen automatisch aanleiding tot loonstijgingen die onze reeds gehavende concurrentiepositie verder ondergraven. Uiteraard geldt voor de loonindexering de gezondheidsindex van de prijzen maar die lag over de beschouwde periode nauwelijks lager dan de cijfers vermeld in bijgaande grafiek.

Een verhoging van het BTW-tarief van 21% naar 22% zal het inflatieverschil tussen België en de buurlanden verder doen oplopen. Via de automatische loonindexering vertaalt die hogere inflatie zich ook opnieuw in hogere loonkosten, met alle gevolgen van dien voor de tewerkstelling.

Als de regering echt bekommerd is om de tewerkstelling in de Belgische economie zal ze er dan ook moeten voor zorgen dat de inflatoire effecten van de BTW-verhoging uit de index gelicht worden. Enkel zo kan een verdere afkalving van de internationale concurrentiepositie en van de tewerkstelling belet worden.

Onze partners