Belgische werkloosheid zal niet verminderen voor 2015

21/06/12 om 13:17 - Bijgewerkt om 13:17

Bron: Trends

(Belga) Na een afname van de werkloosheid in 2011, stijgt het aantal werklozen in België opnieuw vanaf dit jaar en zal het ook de komende jaren onrustwekkend evolueren. Pas vanaf 2016 en 2017 komt er een echte vermindering. Dat staat te lezen in het "Statistisch zakboekje 2012" van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

De toename van het aantal werklozen zal het grootst zijn in 2013. In dat jaar zal hun aantal met meer dan 30.000 aangroeien. Volgens het VBO zijn inspanningen nodig om de werkloosheid forser en sneller terug te dringen. In 2011 bedroeg de werkgelegenheidsgraad van de 20- tot 64-jarigen 67,3 procent, of een stijging met 1,5 procentpunt ten opzichte van het in 2000 opgetekend cijfer (65,8 pct). De in het nationaal hervormingsplan vastgelegde doelstelling van een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent tegen 2020 zal niet gehaald worden. Volgens de ramingen van het Planbureau zal de werkgelegenheidsgraad in 2017 slechts 68,5 procent behalen, aldus het VBO. Om de doelstelling toch nog te halen moeten er volgens het VBO tegen 2020 ruim 560.000 banen gecreëerd worden. "Ons land moet daarom zijn arbeidsmarkt blijven hervormen om de groei en de werkgelegenheid te bevorderen", klinkt het. Het VBO herhaalt dat het aanpakken van de loonkostenhandicap ten aanzien van onze drie buurlanden een belangrijke bijdrage zou leveren tot heropleving van de Belgische economie. "Over een periode van enkele jaren zouden meer dan 40.000 banen gecreëerd kunnen worden als we erin slagen onze loonhandicap weg te werken." (NAJ)

Onze partners