Belg verdiende in 2010 gemiddeld 3.103 euro bruto

11/07/12 om 12:35 - Bijgewerkt om 12:35

Bron: Trends

(Belga) Een voltijds tewerkgestelde loontrekkende in België streek in 2010 gemiddeld een bruto maandloon op van 3.103 euro, wat 2,51 procent meer is dan in 2009. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. Hoger opgeleiden zagen hun brutoloon forser stijgen dan lager opgeleiden.

In de berekening van het gemiddelde bruto maandloon worden ook de vergoeding voor overuren, premies voor ploeg-, nacht- en weekendwerk en overige regelmatig uitbetaalde premies gerekend. Jaarlijkse of niet-regelmatige premies, zoals vakantiegeld of dertiende maand, zijn niet meegeteld. De hoogst opgeleiden - minstens hoger onderwijs lange type - zagen hun loon tussen 2009 en 2010 met 3,48 procent de hoogte ingaan tot 4.813 euro. Wie geen opleiding genoot of enkel een diploma lager onderwijs heeft, moest het stellen met een gemiddelde stijging van 2,29 procent. De laagst opgeleiden krijgen gemiddeld 2.500 euro bruto. De hoogste lonen werden in 2010 uitbetaald in het Brussels gewest, waar het gemiddelde uitkwam op 3.571 euro bruto. In Vlaanderen en Wallonië was dat respectievelijk 3.054 en 2.906 euro. In Vlaanderen (+2,59 procent) en Wallonië (+3,71 procent) stegen de lonen in 2010 wel sterker dan in Brussel (+2,23 procent). In een vergelijking tussen verschillende bedrijfstakken, valt op dat de financiële instellingen (3.888 euro) en de elektriciteits-, water- en gasbedrijven (3.714 euro) gemiddeld de hoogste brutolonen uitbetalen. In hotels en restaurants moet het personeel het dan weer stellen met een gemiddeld brutoloon van 2.294 euro. (Erich H?fele)

Onze partners