Vraag naar meer economie in secundair onderwijs

31/08/10 om 11:45 - Bijgewerkt om 11:45

Bron: Trends

De Vereniging voor Leraren in de Economische Wetenschappen (VLEW) vindt het een hiaat in de algemene vorming van middelbare scholieren als die tijdens hun loopbaan nooit in aanraking komen met economie. Dat meldt het weekblad Trends.

Vraag naar meer economie in secundair onderwijs

© belga

In de twee laatste jaren van het algemeen secundair onderwijs zijn dat er elk jaar toch zowat 40.000. Ook beroepsorganisaties als Assuralia, Febelfin en VBO vinden dat onbegrijpelijk, stelt de VLEW.
Bovendien daalt het aantal leerlingen in de economische richtingen. Ten opzichte van het schooljaar 2002-2003 ziet de richting economie-talen haar leerlingenaantal toenemen met zowat 1000 tot iets minder dan 10.900, maar in economie-wiskunde daalde het aantal met zowat 2000 naar goed 3100 leerlingen.

Dat staat overigens in schril contrast met de VLEW zelf. Nu de tijdschriften van Ufsia, Ehsal en UGent verdwenen zijn, geeft de vereniging als enige nog een vaktijdschrift uit, merkt drijvende kracht Henri Christiaen op. Wellicht speelt de ongebondenheid in de werking - zowel leraren uit het vrij als uit het officieel onderwijs werken, los van de koepels mee - daarin een grote rol.

"Over de maatschappelijke relevantie van het vak economie kan je moeilijk discussiëren", zegt Christiaen. "Sla een krant of tijdschrift open, en je wordt overdonderd met socio-economische informatie en financiële berichten. We moeten de leerlingen een gezonde, kritische, kijk bijbrengen op het reilen en zeilen van de economie. Dat bevordert een ruime realiteitszin, en een accuraat beoordelingsvermogen."

De VLEW trekt zich op aan het recente rapport 'Kwaliteit en kansen voor elke leerling' van de commissie-Monard; Dat zet de krijtlijnen uit voor een grondige reorganisatie van het onderwijs. Daarin wordt de denkpiste gelanceerd om de bestaande onderwijsvormen op te heffen. Die zouden worden vervangen door een brede algemene vorming (met wiskunde, talen, wetenschappen, techniek, maatschappij en economie, kunst en cultuur) en daarnaast een aanbod in belangstellingsgebieden, waaronder bijvoorbeeld handel, administratie en economie. Christiaen: "Dit rapport moet een basis bieden voor een breed debat, dat uiteindelijk op de agenda komt bij de volgende Vlaamse regering en het parlement."

L.H.

Lees meer over:

Onze partners