Voka: "Nota Di Rupo heeft veel bijsturing nodig om efficiënt en moedig beleid te kunnen voeren"

05/07/11 om 16:24 - Bijgewerkt om 16:24

Bron: Trends

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, verwelkomt de onderhandelingsnota van de formateur en apprecieert het werk van Elio Di Rupo.

Voka: "Nota Di Rupo heeft veel bijsturing nodig om efficiënt en moedig beleid te kunnen voeren"

© belga

"Het is een goede aanzet, maar er is nog veel bijsturing nodig voor we van een goed sociaal-economisch regeerakkoord kunnen spreken", oordeelt Luc De Bruyckere, de voorzitter van Voka. "Nu is het moment gekomen om de volgende stap te zetten en effectief te onderhandelen over een federaal regeerakkoord dat scherpe maar moedige keuzes maakt om de structurele problemen in ons land efficiënt en toekomstgericht aan te pakken."

"De kosten van de overheid en de belastingdruk die daar het gevolg van is, zijn een bepalend element voor de concurrentiekracht van onze ondernemingen. In 2009 bedroeg dat zogenaamde overheidsbeslag al ruim 54 procent, een stuk hoger dan bijvoorbeeld Nederland of Duitsland. We kampen hier dus met een ernstige handicap waardoor een drastische sanering van de overheidsuitgaven zich opdringt."

"In de formateursnota wordt daar een gedeeltelijke aanzet toe gegeven. Uiteindelijk wordt slechts 37% van de nodige besparing van 21 miljard euro gerealiseerd via een sanering van de overheidsuitgaven. Wij zijn ervan overtuigd dat de verdeling tussen sanering en nieuwe inkomsten een 80-20-verhouding moet zijn", stelt Luc De Bruyckere.

Al geruime tijd vragen de ondernemingen ook om de lasten op arbeid aan te pakken, De Bruyckere: "De nota-Di Rupo geeft geen perspectief op een verlaging van de loonlasten om zo de loonkostenhandicap ten aanzien van Duitsland, Frankrijk en Nederland structureel aan te pakken." Voka verwelkomt de politieke opening naar een werkloosheidsuitkering die afneemt in de tijd. Maar er is twijfel of het voorstel ook daadwerkelijk effect zal hebben op de arbeidsmarkt. "De uitkeringen evolueren immers niet scherp degressief. De Vlaamse ondernemingen blijven vragende partij voor een duidelijke en eindige werkloosheidsverzekering, zoals die ook bestaat in de rest van de wereld."

Op het vlak van vervroegde uittreding is er een samenspel van drie mechanismen: tijdskrediet, brugpensioen en vervroegd pensioen. "Ook hier wordt er niet grondig genoeg bijgestuurd om een merkbare kentering op onze arbeidsmarkt te ondervinden", aldus de Voka-voorzitter.

"Voor een daadkrachtig sociaal-economisch beleid is een efficiëntere overheid nodig, met coherente bevoegdheidsverdelingen tussen de federale en regionale overheden. We zien een aantal positieve evoluties rond de economische hefbomen. Maar toch blijkt bijvoorbeeld rond het arbeidsmarktbeleid dat de regionale autonomie voor een aantal zaken beperkt blijft tot het uitvoeren van een federale beslissing. Op die manier zal de bevoegdheidsverdeling diffuus en niet efficiënt blijven", waarschuwt Luc De Bruyckere.

Ook inzake de Financieringswet wordt een belangrijke aanzet gegeven, maar blijven de voorstellen voor Voka te weinig responsabiliserend. "Zo krijgen de regionale overheden geen daadwerkelijke bevoegdheid om het tarief van de Vennootschapsbelasting te bepalen. En de dotaties van de federale overheid voor de financiering van de gemeenschappen blijven bestaan. De herfinanciering van Brussel moet hand in hand gaan met daadwerkelijke bestuurlijke hervormingen."

Luc De Bruyckere concludeert dat formateur Di Rupo een nota heeft voorgelegd die op vele vlakken goede aanzetten tot een beter beleid bevat. "Maar het is lang niet zeker dat de voorstellen in hun huidige vorm ook tot effecten op het vlak van jobcreatie en groeikracht zullen leiden. In de verdere onderhandelingen, zullen de partijen rond de tafel vooral dat als perspectief moeten nemen. Dat neemt niet weg dat voor Voka deze onderhandelingsnota het vertrekpunt kan vormen. Na meer dan een jaar staat de deur nu eindelijk op een kier voor de renovatie van het Belgische huis. Het is nu zaak om de gebreken effectief aan te pakken en niet te opteren voor window-dressing", besluit De Bruyckere.

L.D.

Lees meer over:

Onze partners