VDAB spoort schoolverlaters met 'fout' diploma aan nieuw te beroep kiezen

09/09/11 om 09:22 - Bijgewerkt om 09:22

Bron: Trends

Wie weigert, wordt doorgegeven aan de RVA en kan z'n werkloosheidsuitkering kwijtspelen.

VDAB spoort schoolverlaters met 'fout' diploma aan nieuw te beroep kiezen

De VDAB spoort jongeren die een studiekeuze hebben gemaakt die geen perspectieven biedt op de arbeidsmarkt vanaf de eerste dag aan om een tweede beroep aan te leren. Wie weigert, wordt doorgegeven aan de RVA en kan z'n werkloosheidsuitkering kwijtspelen. Dat zegt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, in Z-Talk Goossens op Kanaal Z.

Door de grote mismatch op de arbeidsmarkt, waarbij knelpuntberoepen niet of moeilijk ingevuld geraken, is de jongste tijd de discussie ontstaan over de vrije studiekeuze. Heel wat leerlingen of studenten kiezen voor richtingen die geen toekomst hebben op de arbeidsmarkt.

Leroy is niet voor het inperken van de studiekeuzes. "Maar eens je de schoolbanken verlaat en aanspraak maakt op een werkloosheidsuitkering houdt die vrijblijvendheid van het onderwijs op."

"Recent heeft de raad van bestuur van de VDAB beslist om jongeren die een studiekeuze hebben gemaakt die geen perspectieven biedt op de arbeidsmarkt vanaf de eerste dag aan te sporen om een tweede beroep aan te leren. Het heeft geen zin om een jongere te laten zoeken naar een beroep waar geen vraag naar is. Vroeger werden ze zes maanden met rust gelaten en dan gingen we ze eventueel heroriënteren. We zeggen dus vanaf dag één dat ze er een nieuwe beroepsaspiratie moeten kiezen."

Die nieuwe aanpak wordt nu toegepast op zo'n 2.000 scholieren en studenten die net de schoolbanken hebben verlaten. Het gaat vooral om jongeren met een artistieke opleiding of diegenen die kozen voor een ambacht. Wie weigert, wordt doorgegeven aan de RVA en kan daardoor zijn/haar werkloosheidsuitkering kwijtspelen.

Bekijk het fragmentRugzakmodel is goed principe

Leroy is er niet over te spreken dat de VDAB 50-plussers heel moeilijk geplaatst krijgt op de arbeidsmarkt. "Ik vind dat we een beleid moeten hebben waarbij mensen tot hun 65e recht hebben op activering en begeleiding. Nu is dat maar tot 55. Iemand van 64 zou zich toch moeten kunnen herscholen. Hier rust daar bijna een taboe op. "

Bedrijven moeten ook consequent investeren in loopbanen. "Op het vlak van levenslang leren scoren we heel slecht in Europa, we gaan er zelfs op achteruit. Natuurlijk zijn mensen dan op hun 55e uitgeblust." Toch vindt Leroy dat ook de werknemer zélf verantwoordelijkheid draagt.

Het rugzakmodel, zoals dat deze week door de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA werd voorgesteld, is volgens Leroy een goed principe. In dat model krijgt een loopbaan een nieuwe dimensie. Werknemers bouwen rechten op om opleidingen te volgen, het rustiger aan te doen of om de werkloosheidsuitkering aan te vullen.

"Het geeft werknemers de kans om het heft in eigen handen te nemen. Dat bestaat niet vandaag. Vandaag wordt de factuur doorgeschoven naar de overheid en de werkgever. Er zijn drié partijen in het loopbaanbeleid, " benadrukt Leroy.

Leroy vindt het jammer dat de vakbonden meteen een defensieve houding aannemen tegenover dit voorstel. "Het heeft voordelen voor de werknemer. Dit is een manier om de werkzaamheidgraad (langer werken) en de werkbaarheidsgraad (anders werken) te verhogen. Hier ligt de win-win van het sociaal overleg in de toekomst. Willen we mensen langer laten werken, dan moeten ze ook anders kunnen werken. Daar ligt juist de trade-off tussen vakbonden en werkgeversorganisaties."

Bekijk het fragment

Z-Talk Goossens neemt de visie van Leroy op de mismatch op de arbeidsmarkt onder de loep, zijn visie op ons onderwijs, op het helpen van langdurig werklozen, op de nood aan meer Vlaams arbeidsmarktbeleid, op een nieuw loopbaanbeleid en op het sociaal overleg van de toekomst.

Vanaf zaterdagochtend om 11 uur op Kanaal Z. Of nu reeds hier.

Onze partners