Uplace heeft Vlaamse regering in de tang

08/11/11 om 10:14 - Bijgewerkt om 10:14

Bron: Trends

Als de Vlaamse regering geen milieuvergunning toekent voor het Machelse megawinkel- en woonproject, kan projectontwikkelaar Uplace wel degelijk juridische stappen ondermen.

Uplace heeft Vlaamse regering in de tang

© belga

Dat bevestigt een consultant die het project volgt. "De Vlaamse regering kan de milieuvergunning enkel toetsen op technische details, zoals de Vlarem-normen. Mobiliteit komt daarbij niet aan bod. Als de Vlaamse regering geen milieuvergunning toekent omdat ze dit project niet meer wil, kan Uplace inderdaad juridische stappen doen." Uplace noch zijn CEO Bart Verhaeghe wil reageren.
De Leuvense burgemeester Louis Tobback zei eerder al dat de Vlaamse regering volgens het brownfieldconvenant met Uplace een schadevergoeding moet betalen als ze volgend jaar geen milieuvergunning verleent voor het project. In het convenant engageert Uplace zich om de vervuilde grond te saneren, als het de nodige vergunningen krijgt en de overheden ook andere verplichtingen op zich nemen (de aanleg van infrastructuur, bijvoorbeeld).

"Tobback ging wat kort door de bocht", klinkt het op het kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters. "We verleenden de bouwvergunning omdat de Vlaamse regering achter het project staat. Maar tenzij we juridisch zeer spitsvondig hadden gemotiveerd, had een weigering kunnen leiden tot schadevergoeding. We hingen vast aan het convenant."

In het in 2009 gesloten brownfieldconvenant verbinden Uplace, OVAM, Machelen, de Vlaamse overheid en Vlaams-Brabant (dat zich in 2010 terugtrok) zich tot de snelle uitvoering van het convenant en de "maximale benutting van de eigen bevoegdheden en mogelijkheden". De Vlaamse regering engageert zich dat ze de behandeling van aanvragen van vergunningen, machtigingen, subsidies en fiscale vrijstellingen zoveel als nodig zal "optimaliseren en benaarstigen".

De weigering van een vergunning wordt uitdrukkelijk uitgesloten als overmacht (en dus een grond om het convenant niet na te leven). Een gemengde stuurgroep herbekijkt wel de uitvoering bij een "bijzondere marktverstoring" zoals een klap op de lokale vastgoedmarkt of een recessie. "Uit de zestig convenanten blijkt dikwijls een groot rendement voor de privépartners tegenover een relatief geringe inspanning", signaleert advocaat Carlos De Wolf.

Een schadevergoeding bij niet-uitvoering is volgens deze aanbestedingsautoriteit echter geen automatisme: "Eerder besliste de raad van state dat een publiek-private samenwerking die aan de overheid geen ruimte laat in haar vergunningsbeleid, niet van behoorlijk bestuur getuigt en niet moet worden uitgevoerd. Een overheid moet zich in de eerste plaats laten leiden door het algemeen belang." (HB)

Lees meer over:

Onze partners