RVA volgt werkzoekenden op tot 52 jaar

23/03/10 om 07:48 - Bijgewerkt om 07:48

Bron: Trends

De federale ministerraad heeft maandag het licht op groen gezet voor de hervorming van het begeleidingsplan van werkzoekenden. De gewesten zullen bijkomende begeleidingsinspanningen leveren, waarvoor de federale overheid 20 miljoen euro extra uittrekt op jaarbasis.

RVA volgt werkzoekenden op tot 52 jaar

© Belga

Middelen die prioritair naar het Brussels gewest zullen moeten gaan, "gezien zijn werkloosheidsgraad en sociologische samenstelling", luidt het in een persbericht.

Toen minister van Werk Joëlle Milquet (cdH) haar hervormingsplannen vorige week aan de bevoegde Kamercommissie voorstelde, leek het water tussen de meerderheidspartijen nog erg diep. Toch keurde de ministerraad haar nota - mits enkele aanpassingen - nu goed. Zo werd de maximumleeftijd voor een opvolgingsprocedure bij de RVA nog opgetrokken van 50 tot 52 jaar en zullen Milquets voorstellen rond de PWA's pas na de paasvakantie op tafel komen.

Milquet kreeg het mandaat om de onderhandelingen met de gewesten over haar voorstel aan te vatten. Voor de maatregelen die onder de federale bevoegdheden vallen, kan ze meteen met de uitvoering starten. Naast een uitgebreide begeleidingsrol en meer autonomie voor de gewestelijke diensten (VDAB, Forem en Actiris), omhelst haar plan onder meer maatregelen voor werklozen die "ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn", aanpassingen bij de activering van deeltijds werkenden en de betaling van uitkeringen aan (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten.

Voor de bijkomende gewestinspanningen trekt de federale overheid 20 miljoen euro uit voor één jaar. Voor 2010 gaat het om 10 miljoen. Daarnaast wijst ze ook 27 miljoen euro toe (18 miljoen + 9 miljoen) om de impact van de hervormingen op de RVA-begroting te compenseren.

Lees meer over:

Onze partners