Het einde van het mediterrane arbeidsmarktmodel

Alain Mouton - De Spaanse werkloosheidsgraad van 20 procent is voor een deel het gevolg van een rigide arbeidsmarkt zoals we die in heel Zuid-Europa terugvinden. Verontrustend is dat de Belgische arbeidsmarkt er veel gelijkenissen mee vertoont.

Onderwijsplannen Smet helpen arbeidsmarkt niet

Onderwijsplannen Smet helpen arbeidsmarkt niet

Alain Mouton - Pascal Smet zal er met zijn nieuwe onderwijsplannen niet in slagen meer technisch geschoolden jongeren voor de arbeidsmarkt af te leveren. Zijn plannen zullen vooral leiden tot nivellering en kwaliteitsverlies.

Nederland is opnieuw gidsland

Nederland is opnieuw gidsland

Alain Mouton - Het nieuwe Nederlandse regeerakkoord zet zowel in op besparingen als op het stimuleren van ondernemerschap. Een voorbeeld voor België.

Financiële cadeaus niet cumuleren

Alain Mouton - De werkgevers staan op de rem om zomaar 270 miljoen euro toe te kennen voor de verhoging van de uitkeringen en pleiten tegelijk voor loonmatiging. Ze hebben overschot van gelijk.

De Wever en Di Rupo maken 'moeder van alle koppelingen'

Boudewijn Vanpeteghem - Eindelijk. De Wever en Di Rupo hebben alles aan alles gekoppeld. Het ultieme gemarchandeer kan beginnen. Wie zegt dat dit geen doorbraak is, heeft het verkeerd voor. Tenminste als de andere partners rond de tafel akkoord gaan.

Mijnheer Di Rupo, de Vlamingen verarmden al

Boudewijn Vanpeteghem - PS-kopstukken die dreigen met het einde van België. Het is eens iets anders. En het spreekt boekdelen dat Vlamingen terecht enkel reageren met schouderophalen. Omdat de boodschap totaal ongeloofwaardig is. Gelukkig zijn de gemoederen weer bedaard. Emotie is een slechte raadgever.

Wachten op Di Rupo mag niet wachten op Godot worden

Boudewijn Vanpeteghem - Het pessimisme rond de totstandkoming van de regering Di Rupo I is te weerleggen. De schrik voor verkiezingen en de nood aan geld houden de Franstaligen rond de tafel.

Kinderbijslag en gezondheidszorg moeten in aparte RSZ-tak

Alain Mouton - De kans bestaat dat zowel de kinderbijslag als delen van de gezondheidszorg naar de deelstaten worden overgeheveld. Dit is een unieke kans om de sociale zekerheid op een nieuwe leest te schoeien. Kinderbijslag en gezondheidzorgen hebben op zich niets te maken met arbeid, maar worden toch voor een belangrijk deel gefinancierd uit sociale bijdragen. Dat is een aberratie.

Werkloosheidsuitkering moet tijdelijk worden

Alain Mouton - De VDAB kan 14.185 openstaande vacatures waarvoor geen opleiding of beroepservaring is vereist niet invullen. Nochtans zijn er in Vlaanderen meer dan 50.000 werklozen die in aanmerking komen voor die jobs.

Di Rupo mag de kat niet langer uit de boom kijken

Boudewijn Vanpeteghem - Gooien ze zich te water of niet? Dat is de kernvraag over de federale politieke situatie. Wanneer de hoofdrolspelers allen terug uit vakantie zijn, moet dat snel duidelijk worden. De fase van het elkaar besnuffelen en aftasten, dat in 2007 begon, heeft al te lang geduurd.

De Wever en Di Rupo zeggen iets te veel dat het vreselijk moeilijk gaat

De Wever en Di Rupo zeggen iets te veel dat het vreselijk moeilijk gaat

Boudewijn Vanpeteghem - Misschien staan we wel dichter bij een federaal regeerakkoord dan de hoofdrolspelers willen doen geloven. Het gaat vreselijk, vreselijk moeilijk, klinkt het meeste door. Af en toe, en steeds vaker, is echter te horen dat er al een hele weg is afgelegd. Dat lijkt dichter bij de waarheid te liggen. Al was het maar omdat er nog steeds niets uitlekt over de formatiegesprekken.

Alleen een loonstop kan de Belgische concurrentiepositie redden

Alleen een loonstop kan de Belgische concurrentiepositie redden

Alain Mouton - Een loonstop is de enige echte mogelijkheid om de Belgische loonkostenhandicap weg te werken. De laatste nieuwsbrief van het Planbureau laat er weinig twijfel over bestaan: de voorbije vijftien jaar is de Belgische loonkostenhandicap opgelopen tot 3,94 procent.

Het pensioenplan van de sp.a is een valstrik

Het pensioenplan van de sp.a is een valstrik

Alain Mouton - Het pleidooi van de sp.a om alle werknemers een aanvullend pensioen te garanderen, klinkt nobel. Volgens het plan van de Vlaamse socialisten dragen werknemers en werkgevers bij tot een nationale pensioenspaarpot, waardoor de Belg op termijn kan rekenen op een 10 procent hoger pensioen dan vandaag.

Peilingen à gogo, N-VA is hét verkiezingslogo

Peilingen à gogo, N-VA is hét verkiezingslogo

Boudewijn Vanpeteghem - Daar gaan we weer. De peilingen en de 'geheime' enquêtes à gogo. Bij de vleet. En winnaars van verkiezingen, zoals zo goed als zeker de N-VA deze keer, die als verliezers worden beschouwd indien ze onder de verwachtingen van de peilers resulteren.

Dossier Trends: Tijd voor een nieuwe Belgische Omwenteling

Dossier Trends: Tijd voor een nieuwe Belgische Omwenteling

BHV is een godsgeschenk voor de Belgische gezagsdragers. Als ze energie uit de crisis puren, kunnen ze eindelijk de staat, de begroting en de economie hertekenen. Hun laatste kans. In Trends van deze week krijgt u meer duiding rond de politieke crisis in ons land.

Opinie: Leven we in een bananenrepubliek?

Opinie: Leven we in een bananenrepubliek?

De Vlaamse liberalen hebben zich onverantwoordelijk gedragen, zegt hoofdredacteur Nathalie van Ypersele van het Franstalige zusterblad Trends-Tendances.

Eric Kirsch (kabinetschef Leterme): de rekenmachine uit Linkebeek

Eric Kirsch (kabinetschef Leterme): de rekenmachine uit Linkebeek

De kabinetschef van premier Yves Leterme is ook gemeenteraadslid in de faciliteitengemeente Linkebeek. Eric Kirsch maakt de problemen over BHV dus mee vanop de eerste rij. Toch is de splitsing geen reden om in de Wetstraat 16 te werken.

De sociale partners zijn niet geloofwaardig meer

De sociale partners zijn niet geloofwaardig meer

Alain Mouton - Het is een klassieker geworden. Bij elke politieke crisis lanceert de Groep van Tien, het gremium van de interprofessionele sociale partners, een oproep voor meer verantwoordelijkheidszin.