Nieuwe procedure fiscale regularisatie

04/07/11 om 07:01 - Bijgewerkt om 07:01

Bron: Trends

De verdriedubbeling van het aantal aanvragen tot fiscale regularisatie op één jaar tijd - van 786 tot 2419 dossiers in 2010 - noopte het Contactpunt Fiscale Regularisaties tot een reorganisatie en bijsturing van de procedure.

Nieuwe procedure fiscale regularisatie

© belga

Voortaan mogen bij de aangifte van ontdoken beroepsinkomsten ook de beroepskosten in rekening gebracht worden. Bovendien rekent de fiscus voor de geregulariseerde roerende inkomsten uit het buitenland geen roerende voorheffing meer aan. Daarnaast kan de berouwvolle zondaar de belasting op de roerende inkomsten en de beheerskosten aftrekken van de te regulariseren successierechten. Ten slotte zal door de recente opheffing van het bankgeheim het 'salamiseren' van de spaarinteresten - het kapitaal over meerder boekjes spreiden om telkens van de vrijstelling van roerende voorheffing te kunnen genieten -onherroepelijk tot het verleden behoren.

Sinds de invoering van de fiscale regularisatie in 2006 heeft het Contactpunt al 5687 dossiers afgewerkt (cijfer 31/05/11). De maatregel leverde de schatkist tot nu toe een half miljard euro op, of bijna evenveel als de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) uit 2004. Daarom stelt staatssecretaris Bernard Clerfayt (MR) voor om het toepassingsgebied van de fiscale regularisatie nog te verruimen en de opbrengsten van de strijd tegen de fiscale fraude te gebruiken voor een belastingverlaging.

EP

Onze partners