Milieubedrijven verenigen zich

20/10/10 om 10:45 - Bijgewerkt om 10:45

Bron: Trends

Vier bedrijvenorganisaties uit de milieusector bundelen hun krachten. Op het Vlaams Milieucongres van 26 oktober stelt UMiO, de Unie van Milieu Ondernemingen, zich voor het eerst voor.

Milieubedrijven verenigen zich

© belga

De nieuwe organisatie wil op termijn uitgroeien tot een koepel van privémilieubedrijven, een beetje te vergelijken met wat de Bond Beter Leefmilieu is voor de milieuverenigingen.

Stichters van UMiO zijn Febem (afvalsector en grondreinigingscentra), VMC (milieucoördinatoren), VEB (bodemdeskundigen) en OVB (bodemsaneerders). De vereniging wil het imago van de sector verbeteren, onder andere door de sociaaleconomische impact beter in kaart te brengen. Ook wil UMiO de gesprekspartner zijn voor het bedrijfsleven voor de vorming van het milieubeleid. Ten slotte wil de vereniging aandacht vragen voor een eerlijke en dynamische marktontwikkeling.

Bedoeling is dat er wordt samengewerkt over gemeenschappelijke thema's, zoals heffingen, milieu-educatie, handhaving en vergunningsbeleid. De sectorspecifieke thema's blijven het domein van de individuele federaties. UMiO heeft wel een aantal uitgangspunten om bij te dragen aan een duurzame vergroening van de economie: jobcreatie door het aantrekkelijker maken van milieu-investeringen, de verhoogde inzet van gerecycleerde grondstoffen bij overheidsopdrachten, en een pleidooi om de overheid een voorbeeldfunctie te laten vervullen voor milieuperformantie.

L.H.

Lees meer over:

Onze partners