Kris Peeters: 'Dit akkoord móét resulteren in nieuwe banen'

15/10/14 om 10:40 - Bijgewerkt om 10:40

Een sociaaleconomische hervormingsregering die zowel inzet op zuurstof voor de bedrijven als op het behoud van de sociale bescherming: volgens voorzitter Wouter Beke en minister van Economie en Werk Kris Peeters heeft CD&V zijn doel bereikt, al "zullen we nog heel wat uitleg moeten geven bij de regeringsmaatregelen".

Kris Peeters: 'Dit akkoord móét resulteren in nieuwe banen'

© belga

"We wilden 3 miljard euro lastenverlagingen voor werkgevers. Het is 3,6 miljard euro geworden. Een belastingverschuiving moet nieuw beleid mogelijk maken, zoals de lastenverlaging voor de bedrijven. Deze regering hervormt de arbeidsmarkt en de pensioenen structureel. De sociale bescherming wordt gegarandeerd door de 1,6 miljard euro voor de laagste uitkeringen." CD&V-voorzitter Wouter Beke klinkt tevreden als hij het federale regeerakkoord analyseert. Minister van Economie, Werk en Consumentenzaken Kris Peeters sluit zich bij zijn voorzitter aan: "Er is duidelijk sprake van maatregelen die groei aan sociale bescherming koppelen."

Is die lastenverlaging van 3,6 miljard euro het grote verschil met de vorige federale regering?

Kris Peeters: "De regering-Di Rupo heeft een competitiviteitspact gelanceerd. Daar waren heikele onderhandelingen aan voorafgegaan in de vorige federale regering. Na veel duwen en trekken is daar een loonkostenverlaging van drie keer 450 miljoen euro uit voortgekomen.

"De regering-Michel heeft die bedragen aangehouden en er nog een indexsprong aan toegevoegd. De indexsprong van 2,6 miljard euro wordt al in 2015 toegepast. 960 miljoen euro aan andere lastenverlagingen, al gepland door de vorige ploeg, volgen in 2016. Die enorme inspanning zal de concurrentiepositie van de bedrijven verbeteren. CD&V heeft een slimme indexsprong met sociale correcties bedongen. Ik denk aan de 1,6 miljard euro die wordt vrijgemaakt voor de laagste uitkeringen. Ook vermogens dragen bij aan de saneringsoperatie. Dat gebeurt via de doorkijktaks en de bankentaks. Dit akkoord móét resulteren in nieuwe banen. Ik hoop dat alle sociale partners beseffen dat jobcreatie nodig is."

Zal die indexsprong wel degelijk jobs creëren?

Kris Peeters: "Deze discussie is zo oud als de straat. Wij leiden geen bedrijf en we werven geen mensen aan, maar de regering verwacht wel dat dit jobs zal creëren. Het Planbureau voorspelt dat er bij constant beleid 194.000 jobs bij komen. Wij hebben er tijdens de campagne 30.000 aan toegevoegd. Met de regeringsmaatregelen kunnen die cijfers zeker gehaald worden. Bedrijven worden er in elk geval toe aangezet mensen aan te nemen."

U wilt deze legislatuur samen met de sociale partners een Toekomstplan voor groei en jobs afsluiten.

Kris Peeters: "Zo'n plan moeten we niet alleen realiseren met de sociale partners, maar ook met de deelstaten. Die krijgen belangrijke bevoegdheden in arbeidsmarktbeleid.

"Ik hoop dat het overleg vlot verloopt. Ook met de Waalse en de Brusselse regering, waarin andere partijen zitten."

Het ACV noemt het regeerakkoord sociale horror. Hoopt u dat het sociaal overleg nog vlot te krijgen is?

Kris Peeters: "Ik denk dat we nog wat uitleg moeten geven bij de regeringsmaatregelen. De pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030. In andere landen gaat deze ontwikkeling sneller. Maar het principe van 45 loopbaanjaren voor een volwaardig pensioen blijft behouden. Het vervroegd pensioen en het brugpensioen worden verstrengd, maar ze blijven bestaan. De uitvoering van het regeerakkoord zal gebeuren in overleg met de sociale partners. Maar een aantal beslissingen is wel genomen. Ik heb achttien jaar aan het sociaal overleg deelgenomen. Vroeger was er smeerolie van de overheid om het raderwerk van het sociaal overleg beter te laten draaien. Dat is nu niet mogelijk, maar dat mag de sociale partners er niet van weerhouden mee te werken aan de sociaaleconomische hervormingen."

De welvaartsenveloppe, de koppeling van de uitkeringen aan de welvaart, wordt volledig uitbetaald. Goed voor 1,4 miljard euro. De voorbije twee jaar werd 60 procent van die enveloppe aangewend. Is dat de smeerolie voor het sociaal overleg?

Wouter Beke: "Neen. Ik denk inderdaad dat we de volgende weken nog heel wat uitleg moeten geven. Ik hoor de vakbonden zeggen dat de inschakelingsuitkeringen worden afgeschaft. Dat klopt niet. Ik hoor zeggen dat iedereen tot zijn 67ste moet werken. Wel, iemand die in 2019 61 jaar is en 43 jaar gewerkt heeft, zal ook in de nieuwe regeling met pensioen kunnen blijven gaan. De welvaartsenveloppe wordt voor 100 procent gebruikt om de lage pensioenen en uitkeringen te verhogen. Vorige zondag kwamen de mensen op straat tegen armoede en ze wisten niet dat die hogere uitkeringen in het regeerakkoord staan."

Wat als de vakbonden niet willen praten?

Kris Peeters: "We gaan voor het tripartite overleg, de sociale partners samen met de regering. Dat bestaat via Vesoc al heel wat jaren op Vlaams niveau en heeft ook gewerkt op federaal niveau met het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden. De Groep van Tien kan nog altijd akkoorden afsluiten, maar om geen tijd te verliezen hebben wij voorgesteld dossiers als banenplannen, pensioenen en arbeidsmarkthervormingen samen met de regering aan te pakken. Dit is een uitgestoken hand."

Als de sociale partners daar niet op ingaan, zal de regering beslissingen nemen?

Kris Peeters: "Dat zal dan nodig zijn."

Hoeveel geduld is er?

Kris Peeters: "Het geduld dat nodig is."

Het volledige interview kan u lezen in Trends van deze week.

Lees meer over:

Onze partners