Karel De Gucht: "Bedrijven zijn soms naïef tegenover de groeilanden"

01/07/11 om 10:43 - Bijgewerkt om 10:43

Bron: Trends

Eurocommissaris voor Handel Karel De Gucht pleit voor assertieve actie - geen protectionisme - tegenover de nieuwe concurrenten uit opkomende economieën. "Bedrijven zijn soms zelf naïef."

Karel De Gucht: "Bedrijven zijn soms naïef tegenover de groeilanden"

© belga

Karel De Gucht, de eurocommissaris voor Handel, ziet geen heil in een defensieve politiek ten aanzien van de opkomende economieën. "Akkoord, er zijn ernstige problemen met China door de verwevenheid van bedrijven met het staatsapparaat, ook in Onderzoek&Ontwikkeling. Wegens subsidiëring, goedkope leningen en bedrijfsterreinen of dumping waartegen we trouwens optreden. Maar we zijn onmiddellijk in actie geschoten zodra Option een klacht had ingediend tegen Huawei."

Met de VS en Mexico werd bij de WTO een klacht ingediend over grondstoffen als zink en bauxiet. De uitspraak daarover zal bepalend zijn voor verdere acties. "We zijn hoegenaamd niet naïef," reageert De Gucht. "We stellen vast dat Europese bedrijven vanuit China onder druk worden gezet om geen klacht in te dienen en hebben ons daarover beklaagd bij de Chinese overheden." Zo nodig zal hij ex officio, dus in eigen naam, die klacht indienen. De oplossing ligt immers niet in protectionisme, maar in assertieve actie.

Gelijke behandeling

Globalisering creëert globaal meer welvaart, maar er stelt zich wel degelijk het probleem van de verdeling ervan, erkent De Gucht: "Door de wereldwijde concurrentie staat de koopkracht van de lonen onder druk. Maar er is geen alternatief, hoe ga je grote landen met honderden miljoenen inwoners uitsluiten van de wereldeconomie?"

Zelfs gerichte invoerheffingen op producten die niet aan onze standaarden beantwoorden, vindt de eurocommissaris niet realistisch. Europa denkt aan een CO2-heffing op de vliegtuigen. Dan antwoorden de Chinezen: in dat geval moeten we geen Airbussen meer hebben. "Het idee dat je dat kunt doen zonder dat er een tegenreactie komt, is illusoir."

Een gelijke behandeling afdwingen, is volgens De Gucht de enige positieve benadering. Als een land zijn openbare aanbestedingen niet openstelt, dan kan Europa haar markt geheel of gedeeltelijk voor dat land sluiten.

Kortzichtige bedrijven

De Gucht: "De Europese economie is nog altijd de grootste ter wereld. Of we dat over tien jaar nog zijn, hangt van onszelf af. Ik weet inderdaad dat een aantal bedrijven eraan denkt zijn hoofdkwartier naar China over te brengen, maar dat is volgens mij een vergissing. Er zijn grote bedrijven die bereid zijn grote delen van hun intellectuele eigendom over te dragen om die markt te kunnen aanboren. Mijns inziens is het kortzichtig om zo je bedrijfspolitieke onafhankelijkheid op te geven."

Autobouwers mogen zich in China vestigen als ze elektrische wagens ontwikkelen onder een Chinees merk en in een joint venture waarin China 51 procent krijgt. Bedrijven die daarin stappen, vergissen zich volgens De Gucht. Het antwoord moet zijn dat de VS en de EU gemeenschappelijke standaarden ontwikkelen. Daar wordt aan gewerkt in de Transatlantic Council, om onze leiderspositie in standaarden te behouden. Standaarden hebben te maken met innovatie. "Als politicus moet ik antwoorden vinden. We moeten pragmatische stappen doen, gebaseerd op de juiste analyses. Tweederde van mijn tijd gaat naar China," zegt De Gucht.

Rechtszekerheid voor kmo's

Na de recente afslanking van de Doha-handelsbesprekingen komen geen beperkingen op landbouwsubsidies, geen verlaging van heffingen op industriële producten of liberalisering van diensten en bescherming van intellectuele eigendomsrechten. "Je kunt ons zeker niet verwijten dat we de Doha-ronde niet gesteund hebben. We gaan nu voort met bilaterale akkoorden vanuit de filosofie liberalisation fuels liberalisation," zegt euro-commissaris voor Handel Karel De Gucht. Die akkoorden gaan verder dan wat binnen de Wereldhandelsorganisatie bereikt kan worden voor intellectuele eigendomsrechten, overheidsaanbestedingen, geschillenoplossing en dergelijke.

De Gucht sloot al dergelijke akkoorden met Zuid-Korea, Centraal-Amerika, Mercosur (vier landen in Latijns Amerika), India, Singapore, Maleisië en Indonesië. Ze verhogen de rechtszekerheid, wat zeker kmo's ten goede komt. Ook handelsgeschillen worden sneller opgelost.

Erik Bruyland

Lees meer over:

Onze partners