Kamercommissie Financiën keurt extra steun aan Griekenland goed

02/09/11 om 21:16 - Bijgewerkt om 21:16

Bron: Trends

De Kamercommissie Financiën heeft het reddingsfonds voor de eurozone en de extra steun voor Griekenland goedgekeurd.

Alle partijen stemden voor (15 stemmen), op het Vlaams

Belang na dat één tegenstem leverde.

De Commissie moest zich buigen over de beslissingen die genomen werden op de top van de eurozone die op de Belgische nationale feestdag gehouden werd. De staatshoofden en regeringsleiders van de 17 eurolanden beslisten toen om het reddingsfonds voor noodlijdende eurolanden (EFSF) meer armslag te geven èn om Griekenland een steunpakket van bijna 160 miljard euro toe te kennen. Van dat steunpakket zouden private schuldeisers van Griekenland, zoals de banken, bijna 50 miljard euro moeten dragen.

De kamerleden behandelden zo ook het akkoord dat op een eerdere top in de nacht van 11 op 12 maart bereikt werd. De eurolanden beslisten toen om het EFSF uit te breiden. De effectieve leencapaciteit werd er opgetrokken tot 440 miljard euro.

De regering had in de week na de eurotop van 21 juli al laten weten dat het tweede Europese steunpakket voor Griekenland een impact van maximaal 2,8 miljard euro zal hebben op de Belgische schuld. België staat maximaal in voor een waarborg van 34,5 miljard euro om leningen door het EFSF te dekken.

Commissie komt tegemoet aan Europese druk

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) lichtte de plannen vrijdag in de commissie Financiën toe. Hij bedankte de commissieleden voor de snelle behandeling. De commissie - de eerste parlementaire activiteit in de Kamer in het nieuwe politieke jaar - kwam tegemoet aan de Europese druk om de hulpplannen zo snel mogelijk goed te keuren. De 17 nationale parlementen moeten immers het plan goedkeuren.

Woensdag bekijkt de conferentie van voorzitters wanneer het wetsontwerp plenair behandeld wordt. Eerder viel al 13 september te horen als datum. Reynders zei in de commissie te hopen dat de goedkeuring voor de ecofinraad van midden september valt. Normaal opent de Kamer pas op 11 oktober officieel de deuren.

Bijna unanimiteit

Tijdens het debat heerste er bijna unanimiteit dat het plan goedgekeurd moest worden. Al deed de ene partij dat met meer zin dan de andere. Ondanks de grote bemerkingen bij de risico's die toch genomen worden, zei N-VA'er Steven Vandeput, "zullen wij in deze toch meestemmen omdat we niet anders kunnen". N-VA vindt bijvoorbeeld dat in de bepalingen van het noodfonds ook een sanctioneringsmechanisme nodig is voor landen die budgettair zondigen.

Ook Hendrik Bogaert (CD&V) had "heel wat vragen en bemerkingen". "De brandweerlui moeten in het Griekse gebouw gaan en de brand volledig doven", luidde het. Wat nu voorligt is niet voldoende en Griekenland heeft minstens 10 jaar nodig om uit de malaise te geraken. Op een bepaald moment zal de volledige schuld overgenomen moeten worden, dixit Bogaert. Vlaams Belanger Hagen Goyvaerts, die als enige tegenstemde, meende niet dat de maatregelen zullen leiden tot structurele oplossingen van de crisis.

'Verder gaan in integratie'

Open VLD'ster Gwendolyn Rutten hield dan weer een pleidooi voor verdere Europese integratie. "Het is ons lot om elke keer verder en verder te gaan in de integratie." Voor Dirk Van der Maelen (SP.A) moet die Europese gezamenlijke aanpak niet alleen over schulden en begroting gaan, maar ook bijvoorbeeld over het sociale en fiscale. Meryem Almaci bemerkte voor Groen! dan weer dat de maatregelen die na de crisis van 2008 volgden, niet voldoende zijn. Zo worden de creditraters niet aangepakt. Europa moet verdere maatregelen nemen, luidde het.

De commissie Financiën keurde vrijdag ook een wetsontwerp goed dat de omzetting van Europese richtlijnen over betalingsafhandelingen regelt. De tweede commissievergadering die maandag voorzien was, is daardoor niet meer nodig en geschrapt. (Belga/SD)

Lees meer over:

Onze partners