Helft Belgische stroom is 'groen'

21/12/10 om 11:23 - Bijgewerkt om 11:23

Bron: Trends

De helft van de Belgische elektriciteit is milieuvriendelijk. Daarmee scoort ons land nu al een pak beter dan wat de Europese klimaatdoelstellingen (13 procent hernieuwbare energie tegen 2020) ons opleggen. Helaas vond die vergroening vooral op papier plaats.

Helft Belgische stroom is 'groen'

© belga

Een en ander werd becijferd door de federale energieregulator CREG, bij de berekening van de federale bijdrage. Dat is een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas, waarmee zes kostenposten worden gefinancierd, zoals de werkingkosten van de CREG zelf, de maximumprijzen, en een aantal sociale maatregelen. Samen zijn die volgend jaar goed voor 5,26 euro per megawatt.

Wie kan aantonen groene stroom te hebben gebruikt, wordt vrijgesteld van de twee belangrijkste kostenposten: die van denuclearisatie van de sites BP1 en BP2 in Mol-Dessel (2,32 euro per megawatt) en die voor de financiering van de vermindering van broeikasgasemissies (het 'Kyotofonds', goed voor 1,29 euro).

Om dat te kunnen bewijzen, moeten de elektriciteitsleveranciers groene-oorsprongsgaranties voorleggen. Dat zijn documenten die de producenten verkrijgen wanneer ze milieuvriendelijke energie hebben geproduceerd. Dat gebeurt steeds meer. In 2009 was aan 40 procent van onze stroom zo'n garantie verbonden, in 2010 komen we volgens de CREG uit op de helft, en voor 2011 wordt 60 procent verwacht.

Sommige leveranciers, zoals SPE-Luminus en het Brusselse Lampiris, hebben vorig jaar voor nagenoeg hun volledige klantenbestand groene-oorsprongsgaranties voorgelegd. Paul Maertens, woordvoerder van SPE, bevestigt dat die korting ook werd doorgerekend "ook aan degenen die gewone energie kochten. Daarvoor kochten wij elders in het buitenland oorsprongsgaranties".

Die papieren vergroening heeft vooral als gevolg dat degenen die 'grijze' (uit fossiele brandstoffen opgewekte) stroom afnemen, met steeds minder zijn om de twee fondsen te spijzen. De federale en de drie gewestelijke regulatoren dringen dan ook aan op een wetswijziging, zodat uiterlijk in 2012 de toestand opnieuw onder controle komt.

L.H.

Lees meer over:

Onze partners