Europese Vastgoedsector legt klemtoon op stadsvernieuwing in Centraal en Oost-Europa

07/09/15 om 12:00 - Bijgewerkt om 12:23

Bron: Trends

Naar aanleiding van Krynica's "Economic Forum" doet Filiep Loosveldt, afgevaardigde bestuurder van de Europese Vasgoedsector (UEPC) een oproep voor het effectief en efficiënt aanpakken van stadskankers in Europa. Zij moeten vervangen worden door nieuwe stadslongen.

Europese Vastgoedsector legt klemtoon op stadsvernieuwing in Centraal en Oost-Europa

© REUTERS

Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is alom gekend in onze regio. Het is is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten en anderen), intellectuelen en journalisten, in totaal zo'n 2500 personen. Het WEF organiseert jaarlijks in de winter een jaarvergadering in Davos en diverse regionale conferenties in alle continenten.

Minder gekend, maar van groot belang voor de Centraal- en Oost-Europese landen is "Eastern Davos", het economisch forum dat jaarlijks in september plaatsvindt in de grootste "spa & wellness" stad van Polen, Krynica. Dit Forum is dit jaar aan zijn 25ste editie toe en gaat deze week (8-11 september) van start.

Krynica's "Economic Forum" is één van de belangrijkste evenementen in Centraal- en Oost-Europe en de uitgelezen gelegenheid voor politieke, sociale en economische leiders van over de hele wereld om er bijeen te komen en te discussiëren. Dit jaar is het centrale thema: "Towards a Resilient Europe. Strategies for the Future".

Belang stedelijke herontwikkelingsprojecten

De Europese Vastgoedsector (officieel UEPC: "Union Européenne des Promoteurs et Constructeurs") werd dit jaar officieel uitgenodigd en wordt er vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, Filiep Loosveldt uit België.

Filiep Loosveldt bevestigt dat de deelname van de Europese Vastgoedsector aan het Economisch Forum een uitgesproken kans is om het belang van stedelijke herontwikkelings- of stadsvernieuwingsprojecten te onderstrepen, in het bijzonder in de Centraal- en Oost-Europese steden.

Het thema is alvast brandend actueel, nu de Europese ministers voor cohesiebeleid, territoriale cohesie en stedelijk beleid op 10 juni een akkoord bereikten over de Riga-verklaring 'Towards the EU Urban Agenda'. Zij kwamen samen in Riga voor een informele ontmoeting over de Europese Stedelijke Agenda. Ook minister-president Geert Bourgeois was er aanwezig. De Verklaring van Riga zet de noodzakelijke acties op een rij om tot een Europese Stedelijke Agenda te komen.

UEPC "Union Européenne des Promoteurs et Constructeurs" is de overkoepelende Europese organisatie van nationale federaties van vastgoedontwikkelaars en bestaat reeds sinds 1958. De Belgische Vastgoedsector (BVS) is één van de stichtende leden van UEPC. UEPC vertegenwoordigt meer dan 30.000 vastgoedontwikkelaars die aangesloten zijn bij 10 nationale federaties. UEPC werkt, samen met haar leden, aan het uitwerken van beleidsalternatieven die praktisch en commercieel haalbaar zijn voor het bereiken van een duurzame omgeving. UEPC is partner van de "Urban Intergroup" in het Europees Parlement (http://urban-intergroup.eu) en zit het European Housing Forum voor, waarvan Eurocities tevens lid is.

Filiep Loosveldt is sinds 2013 afgevaardigd bestuurder van UEPC via zijn vastgoedconsultancybedrijf "PANAREA" opgericht in 1999, nadat hij eerst begon als advocaat in 1996.

De belangrijkste elementen van de verklaring :

  • erkenning van de diversiteit van stedelijke gebieden
  • focus op kansen die steden bieden
  • verbetering van de stedelijke dimensie in Europees beleid
  • samenwerking tussen stedelijke gebieden

Markkula, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, kondigde recent ook al een conferentie aan over stedelijk beleid in mei 2016 in Amsterdam - in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap.

Efficiënt aanpakken stadskankers Europa

Filiep Loosveldt doet alvast een oproep voor het effectief en efficiënt aanpakken van stadskankers in Europa. Zij moeten vervangen worden door nieuwe stadslongen. Vastgoedontwikkelaars hebben een wezenlijke rol als "stadsdokter" te vervullen :

Nood aan effectieve en efficiënte instrumenten voor stadsdokters.

Filiep Loosveldt beschouwt projectontwikkelaars als de "stadsdokters" van de 21ste eeuw. Om effectief en efficient te kunnen werken, hebben zij nood aan een overheid - op elk relevant niveau - die hen de nodige hulpmiddelen aanreikt. In de economische context van vandaag waar investeerders terughoudender zijn, zou de publieke sector ten volle haar rol moeten uitspelen om privé-investeringen in stadsvernieuwing mogelijk te maken. Volgens Filiep Loosveldt zou de overheid private investeringen moeten aanmoedigen door risico's weg te nemen, en door zowel publieke als private middelen bij elkaar te brengen via allerhande incentives, zoals een gunstig fiscaal klimaat, een flexibel ruimtelijk ordeningsbeleid en publieke investeringen in ruimere infastructuurwerken en publieke voorzieningen.

Publiek-Private Samenwerking (PPS) en Stedelijke Ontwikkelingsfondsen als sleutelinstrument voor stadsvernieuwing.

Opdat publiek-private samenwerkingsoperaties zouden slagen, dienen beide partners duidelijke rollen te zijn toebedeeld, en dient dit te worden vastgelegd in een overzichtelijke overeenkomst. Daarnaast laten Stedelijke Ontwikkelingsfondsen projectontwikkelaars toe om kapitaal te verkrijgen aan lage interesten, dewelke terugvloeien naar de "pool" van het fonds zelf. Hierbij is het belangrijk om de werking van JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) te onderstrepen, hetwelk in het recente verleden reeds in het leven werd geroepen om overheden bij te staan in het opzetten van dit soort van fondsen.

Economic governance regelgeving van de Europese Unie dient een structurele incentive in te bouwen voor Lidstaten en hun regio's die stadskankers vervangen door stadslongen.

Filiep Loosveldt is van oordeel dat het streng Europees budgettair beleid ten aanzien van de Lidstaten meer positieve incentives dient te bevatten om de aanpak van stadskankers nog meer te stimuleren en dus meer flexibiliteit aan de dag dienen te leggen ten aanzien van geïntegreerde stedelijke (her)ontwikkelingsprogramma's. Filiep Loosveldt hoopt alvast een bondgenoot te vinden in Corina Cretu, Europees Commissaris voor Regionaal Belei

Filiep Loosveldt zal alvast van de gelegenheid gebruik maken om de Vlaamse aanpak even onder de aandacht te brengen van het Economisch Forum. Vlaanderen beschikt reeds sinds 2002 over een decreet om stadsvernieuwingsprojecten te faciliteren... En met succes, want ondertussen hebben reeds heel wat stadsvernieuwingsprojecten het leven gezien, en niet alleen in de grotere Vlaamse steden zoals Antwerpen en Gent.

Het is volgens Filiep Loosveldt alvast aangewezen om de vruchten van al dit werk even te analyseren en te bespreken in de bevoegde Vlaamse parlementaire commissie stedelijk beleid. Het is overigens niet ondenkbaar dat Oost- en Centraal Europa ook even bij Vlaanderen komen aankloppen om een inzicht te krijgen in de "best practices" alhier. Heel wat van deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door vastgoedontwikkelaars aangesloten bij de Belgische Vastgoedsector (BVS), waaronder Matexi NV, de "buurtontwikkelaar" die ook in Warschau actief is en tevens lid is van de Poolse Vastgoedsector aldaar. Beide federaties zijn overigens lid van UEPC.

Onze partners