Eenheidsstatuut: De krachtlijnen van het akkoord

Eenheidsstatuut: De krachtlijnen van het akkoord

Op 5 juli bereikten de sociale partners op de valreep dan toch een compromis over het eenheidsstatuut (opzegtermijnen en carensdag), en dit dankzij de bemiddeling van onze minister van Werk.

'De vakbonden weten niet wat wereldwijde concurrentie betekent'

'De vakbonden weten niet wat wereldwijde concurrentie betekent'

De vakbonden, en een flink aantal politici, beseffen niet wat wereldwijde concurrentie voor onze bedrijven inhoudt, meent Julien De Wilde. De captain of industry haalt fors uit naar de bonden en adviseert hun leiders lessen te trekken uit de geschiedenis.

Veel ondernemingen hebben al een eenheidsstatuut

Veel ondernemingen hebben al een eenheidsstatuut

In vier op de tien ondernemingen is een harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden al gerealiseerd. Die opmerkelijke vaststelling komt naar voren uit een enquête van Securex.

60.000 banen staan op het spel

60.000 banen staan op het spel

De kans stijgt dat er tegen de deadline van 8 juli geen regeling is voor het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dat zou de Belgische economie tot 60.000 banen kunnen kosten. De bezorgdheid bij de werkgevers neemt toe. Juristen waarschuwen voor een lawine van rechtszaken.

'We moeten naar één statuut voor privé en overheid'

'We moeten naar één statuut voor privé en overheid'

VDAB-baas Fons Leroy en Frank Van Massenhove, hoofd van de federale overheidsdienst Sociale Zaken, pleiten gezamenlijk voor één sociaal statuut, voor arbeiders, bedienden en alle ambtenaren gelijk. 'Dat we nu al die verschillende statuten hebben, remt de dynamiek op de arbeidsmarkt. Mensen moeten zonder belemmering kunnen overstappen van de privé naar de publieke sector en omgekeerd.'

Een onbespreekbaar plan

Een onbespreekbaar plan

De discussies over het eenheidsstatuut draaien al jaren in cirkeltjes. Vooral het verschil in bescherming tussen arbeiders en bedienden staat een vergelijk in de weg.

Een verantwoord verschil mag

Een verantwoord verschil mag

Waarom is het verschil tussen arbeiders en bedienden niet wettelijk en het verschil tussen ambtenaren, werknemers en zelfstandigen wel?

Requiem voor de arbeider

Requiem voor de arbeider

De Belgische arbeidsmarkt kent sinds vijf jaar meer bedienden dan arbeiders. De arbeider wordt steeds meer een relikwie uit het industriële tijdperk.