Alain Mouton
Alain Mouton
Redacteur bij Trends
Opinie

07/11/15 om 08:05 - Bijgewerkt op 06/11/15 om 19:12

'Brusselse taxshift verdient navolging'

Werken wordt nog altijd belast als een toxisch goed. Vandaar dat de deelstaten hun duit in het zakje moeten doen, oordeelt Trends-redacteur Alain Mouton.

'Brusselse taxshift verdient navolging'

© iStockphoto

Brusselse beleidsmakers werden lange tijd - terecht -afgeschilderd als politieke slaapwandelaars: ze pochten met het internationale en cultureel diverse karakter van het gewest, maar tegelijkertijd verarmde Brussel zienderogen. De middenklasse trok weg. Ze maakte bij de eeuwwisseling 34 procent van de bevolking uit, nu nog 28,5 procent. Die exodus kostte het gewest jaarlijks 261 miljoen euro.

De Brusselse regering hoopt het tij te keren met een taxshift. De personenbelasting voor wie werkt, wordt dankzij de extra fiscale autonomie verlaagd: 1 procent volgend jaar en 0,5 procent in 2017. Ook een forfaitaire belasting van 89 euro per gezin wordt afgeschaft. Als compensatie wordt de onroerende voorheffing verhoogd en de woonbonus afgeschaft. De registratierechten gaan dan weer sterk omlaag.

Delen

Brusselse taxshift verdient navolging

De bedoeling is de middenklasse met lagere belastingen opnieuw naar het gewest te lokken. Wellicht zorgt de belastingverschuiving er vooral voor dat niet nog meer Brusselaars met een middeninkomen wegtrekken.

Het voorbeeld verdient navolging. De federale regering verlaagt met haar taxshift de lasten op arbeid voor bedrijven en werknemers door lagere sociale bijdragen en het wegwerken van een belastingschaal in de personenbelasting. Maar werken wordt in België nog altijd belast als een toxisch goed. Vandaar dat de deelstaten hun duit in het zakje moeten doen. Zij moeten van hun fiscale autonomie gebruikmaken om de lasten op arbeid te verlagen en andere inkomstenbronnen te zoeken. Vlaanderen en Wallonië kiezen daarom het beste ook voor een verregaande regionale taxshift.

De reactie van de Waalse regering, die vreest voor toenemende belastingconcurrentie vanuit de hoofdstad, is een teken van zwakte. Fiscale concurrentie zet deelstaten ertoe aan hun belastingsysteem efficiënter en billijker te maken en is een incentive om te besparen. Wie kan daar nu tegen zijn?

Onze partners