Brussel krijgt al meer dan 700 miljoen euro extra

30/08/10 om 15:39 - Bijgewerkt om 15:39

Bron: Trends

De Franstalige partijen vragen een herfinanciering van Brussel ten belope van 500 miljoen euro. Maar vandaag beschikt Brussel al over een bonus van meer dan 700 miljoen euro, zo blijkt uit berekeningen van het weekblad Trends.

Brussel krijgt al meer dan 700 miljoen euro extra

© belga

Brussel kampt als hoofdstad van België met specifieke problemen en uitdagingen. Als hoofdstad van België maar ook van Vlaanderen en Europa moet het heel wat verplichtingen op zich nemen, bijvoorbeeld voor veiligheid en infrastructuur.

Bovendien wordt Brussel geconfronteerd met de specifieke problemen van een grootstad. Een grootstad trekt armoede aan en dus ligt het gemiddeld inkomen van de Brusselaars een stuk lager dan het Belgisch gemiddelde. Vandaar dat vooral de Franstalige partijen smeken dat Brussel extra financiering krijgt om de taken eigen aan een metropool op zich te nemen. Een bedrag van 500 miljoen euro is daarbij een minimum.

Nochtans krijgt Brussel nu al een hele pak geld toegestopt waarbij wel degelijk rekening wordt gehouden met de situatie van de hoofdstad. In totaal beschikt Brussel over een jaarlijkse financiële bonus van meer dan 700 miljoen euro. Een overzicht:

Het inkomen van de Brusselaars ligt een stuk lager dan het Belgische gemiddelde. Gevolg is dat Brussel relatief gezien ook minder geld krijgt doorgestort van de federaal geïnde personenbelasting. Om dat verschil te compenseren krijgt het Brussels Gewest een solidariteitsbijdrage. Tot 1997 lag het inkomen van de Brusselaars op het Belgische gemiddelde en bedroeg die bijdrage 0 euro. In 2000 was dat 45 miljoen euro en ondertussen is dat bedrag gestegen tot 300 miljoen euro.

Een belangrijk deel van de Brusselse inkomsten komen uit vastgoed. Voor tal van overheidgebouwen wordt echter geen onroerende voorheffing betaald. Om dat te compenseren (de zogenaamde 'dode hand') ontving Brussel vorig jaar 29 miljoen euro.

Om investeringen mogelijk te maken die moeten bijdragen tot de internationale uitstraling van Brussel werd het Beliris-project gelanceerd. Het gaat hier om federaal geld voor allerlei infrastructuurwerken. Dat is goed voor 125 miljoen euro per jaar.
Artikel 64 van de Financieringswet bepaalt dat een bijzondere dotatie aan de Stad Brussel wordt toegekend. Dat krediet wordt ingeschreven op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt. Dat bedrag is goed voor 92 miljoen euro
Brusselse gemeenten die een Vlaamse schepen aanduiden krijgt ook een financieel extraatje. Dat bedrag is goed voor in totaal 30 miljoen euro. Geven we ook nog mee dat de Brusselse politiezones ook een bonus krijgen van 25 miljoen euro.

De financieringswet voorziet ook dat er dotaties worden toegekend aan de Brusselse Gemeenschapscommissies die er de gemeenschapsbevoegdheden op zich nemen. Ze worden toegekend volgens een 80/20-verdeelsleutel (Fr: 80/Vl: 20 procent). In totaal gaat het hier om meer dan 116 miljoen euro.

Dat betekent dat Brussel jaarlijks een extraatje van 717 miljoen euro ontvangt. De onderfinanciering van Brussel is dus een mythe.

A.M.

Onze partners