'Broeikasgassen nog meer verminderen zal energiefactuur doen exploderen'

24/01/14 om 10:20 - Bijgewerkt om 10:20

Bron: Trends

Dat geeft Jos Delbeke, de hoogste Belgische ambtenaar bij de Europese Commissie, als antwoord op de kritiek van milieuorganisaties en Europese parlementsleden op het klimaatprogramma 2030, dat deze week werd voorgesteld.

'Broeikasgassen nog meer verminderen zal energiefactuur doen exploderen'

© reuters

In Z-Talk Goossens zegt Delbeke: "Diegenen die vinden dat we tegen 2030 minstens 55 procent schadelijke broeikasgassen minder mogen uitstoten hebben makkelijk praten. Daar staat een grote kost tegenover. Wij vinden een doelstelling van 40 procent ten opzichte van 1990 haalbaar. De voornaamste vraag die we onszelf daarbij stellen is hoe we de kosten niet al te veel kunnen laten oplopen voor de burger. "

Delbeke verduidelijkt: "Heel wat energie-installaties zijn aan het einde van hun levenscyclus, zoals bijvoorbeeld de kerncentrales. Om nieuwe capaciteit te bouwen, zullen de energieproducenten hun prijzen met een derde moeten opdrijven. Als je daar een doelstelling van minstens 55 procent emissiereductie bijtelt, dan zal daar gemakkelijk nog eens een derde tot 50 procent bijkomen. Dat wil die Europese burger niet."

De directeur-generaal Klimaatactie van de Europese Commissie heeft als taak om ecologie, economie en een draagvlak voor de burger met elkaar te verzoenen in beleid, dat zijn Europees Commissaris Connie Hedegaard politiek gaat verdedigen. Jos Delbeke is de vader van de koolstofmarkt, de A+huishoudtoestellen, de CO2-arme auto's enzovoort.

Hij verdedigt ook de keuze van de Europese Commissie om tegen 2030 naar "minstens 27 procent hernieuwbare energie" te evolueren in Europa. Het zal veel te duur zijn om nog meer inspanningen te leveren, zo zegt hij. Hernieuwbare energie moet volgens Delbeke ook veel kostenefficiënter worden. "Zonne-energie moet vooral in Zuid-Europa ingeplant worden, daar waar er veel zon is. Gelukkig daalt de prijs om wind- en zonne-energie te maken alsmaar meer en dat is vanuit het oogpunt van klimaatbeleid een zeer goede zaak. De vraag naar subsidiëring gaan we dus fors moeten herzien, zonder de sector in het gedrang te brengen. Het is de bedoeling dat die subsidies binnen dit en vijf jaar helemaal opdrogen. "

Vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z of via deze link

Onze partners