Alain Mouton
Alain Mouton
Redacteur bij Trends
Opinie

14/10/14 om 17:24 - Bijgewerkt om 17:28

België kiest eindelijk voor lagere overheidsuitgaven

Als het regeerakkoord wordt uitgevoerd, dan dalen de federale overheidsuitgaven van 31,8 procent van het bbp in 2015 naar 29,6 procent van het bbp in 2019. Die daling met 2,2 procentpunt is de som van verschillende maatregelen

België kiest eindelijk voor lagere overheidsuitgaven

Coformateurs Kris Peeters en Charles Michel © Belga Image

Er is om te beginnen de indexsprong, die een aanzienlijke besparing betekent voor de overheid. In de commentaren ligt de focus op de loonblokkering in de privésector, maar vaak wordt vergeten dat de niet-indexering van de ambtenarenlonen ook een cadeautje is voor de federale regering. En voor de deelstaatregeringen. Een indexsprong levert de Vlaamse regering bijvoorbeeld een besparing op van 600 miljoen euro.

Voorts daalt de reële groeinorm in de gezondheidszorg naar 1,5 procent. De tijd is voorbij dat de uitgaven in de gezondheidszorg met 2,5 of zelfs 4,5 procent toenamen. Een andere interessant cijfer: in de primaire uitgaven wordt 2,32 miljard euro bespaard.

Delen

België kiest eindelijk voor lagere overheidsuitgaven

Daarmee slaat de regering-Michel duidelijk een ander economisch pad in. De voorbije jaren werden gekenmerkt door een beleid dat de overheidsuitgaven deed stijgen. Onder paars (1999-2007) moesten voor elke euro belastingverlaging ("elke fiscale euro") twee euro's uitgegeven worden aan sociaal beleid. Daarna sloeg de financiële crisis toe en stegen de overheidsuitgaven van België naar 54 procent van het bbp. Die trend wordt nu gekeerd.

Dat is misschien wel de belangrijkste beslissing van de nieuwe federale regering. Meer nog dan de hervormingen op de arbeidsmarkt en in het pensioenstelsel die een voortzetting zijn van wat de regering-Di Rupo - weliswaar voorzichtig - op gang heeft gebracht.

Lees meer over:

Onze partners