"Speculatietaks is een ramp: kost overheid dit jaar 12 miljoen euro"

07/07/16 om 12:09 - Bijgewerkt om 12:09

Bron: Belga

(Belga) De speculatietaks die de federale regering sinds begin dit jaar heeft ingevoerd, is een ramp, zeggen twaalf beursvennootschappen en online brokers op een persconferentie. "Ze zal de schatkist dit jaar naar schatting 12 miljoen euro kosten, terwijl de regering gerekend had op 34 miljoen euro aan inkomsten". Daarnaast zijn er nog indirecte effecten, op tewerkstelling en het imago van Brussel als financieel centrum. De betrokkenen dringen dan ook aan op overleg met de minister van Financiën.

Er is al veel geschreven en geklaagd over de speculatietaks, maar nu komt de sector -de twaalf bedrijven staan in voor een meerderheid van beurstransacties van particulieren in België- voor het eerst gezamenlijk naar buiten. Het gaat onder meer om Leleux Associated Brokers, Keytrade Bank en Binckbank. Hun oordeel na zes maanden speculatietaks is vernietigend. "Een ramp: ze kost ons land geld in plaats van dat ze opbrengt", aldus Olivier Leleux van de gelijknamige broker. "Iedereen is verliezer". De taks krijgt ook het verwijt een "symbolische taks" te zijn. Concreet hebben de twaalf vennootschappen voor de eerste zes maanden 5.459.700 euro meerwaardebelasting afgehouden. Maar in dezelfde periode werd er 11.384.265 minder aan taks op beursverrichtingen afgehouden. "Zes miljoen minder dus, op jaarbasis 12 miljoen euro. En dit terwijl de federale overheid 34 miljoen euro meerinkomsten gebudgetteerd had uit beide belastingen samen". Leleux beklemtoonde niet tegen de tax shift te zijn, maar betreurt nooit te zijn gehoord door de regering. "Zelfs een tiental mails werden nooit beantwoord". De sector hoopt nu wél geconsulteerd te worden, om samen met de minister een nieuw fiscaal kader uit te werken. Hoe dat er concreet moet uitzien, wilde men nog niet kwijt. (Belga)

Onze partners