Intercommunales moeten federale begroting opkrikken

21/10/14 om 10:29 - Bijgewerkt om 10:29

Enthousiast wordt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) niet van de manier waarop de regering-Michel wil zorgen voor een loyale fiscale concurrentie tussen de privésector en de overheidssector. Dat wordt vertaald in een vennootschapsbelasting op de intercommunales van 200 miljoen euro in 2015. Die heffing loopt op tot 230 miljoen euro in 2018.

Intercommunales moeten federale begroting opkrikken

© belga

"Daar hebben we toch een aantal principiële vragen bij", zegt directeur bestuur Jan Leroy van de VVSG. "Ten eerste: wat is deloyale concurrentie? De grootste dividendenstroom naar de gemeentes komt van de intercommunales die de energienetten beheren. Maar die hebben een monopolie gekregen, dus daar is geen sprake van deloyale concurrentie."

Leroy wijst er ook op dat intergemeentelijke samenwerkingen het gevolg zijn van gemeentes die tot de conclusie zijn gekomen dat het zinloos en inefficiënt is om sommige taken alleen te doen, zoals afvalophaling en -verbranding. "Een gemeente die alleen een zwembad openhoudt, moet geen vennootschapsbelasting betalen, maar wie dat samen met anderen doet wel?"

Ook het debat over deloyale concurrentie wordt het beste ruimer bekeken. "Er zijn zaken waarbij een privébedrijf benadeeld is, maar dat geldt omgekeerd ook. Een privébedrijf moet zich niet houden aan de omslachtige procedures van de wet op de overheidsaanbestedingen."

"Vergeet niet dat dividenden van intercommunales aan gemeenten er niet zijn voor de burgemeester en de schepenen, maar voor de gemeentekas. Daarmee leggen de gemeenten wegen aan, betalen ze het OCMW enzovoort. Minder inkomsten betekent dat ze ofwel de uitgaven moeten reduceren door bijvoorbeeld de investeringen terug te schroeven, ofwel nieuwe inkomsten moeten halen bij bedrijven of hun inwoners. Macro-economisch is dat een verschuiving van de ene overheid naar de andere, maar voor de Europese begrotingsdoelstellingen maakt dat geen verschil. Als de intercommunales fiscaal optimaliseren, dreigt de overheidsschuld zelfs te stijgen."

De VVSG hoopt nog een gesprek te kunnen hebben met de nieuwe minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Lees meer over:

Onze partners