Electrabel schrapt 245 jobs

22/01/13 om 21:16 - Bijgewerkt om 21:16

Bron: Trends

Elec­tra­bel schrapt in België 245 van de 5.635 banen.

Electrabel schrapt 245 jobs

© Belga

Elec­tra­bel schrapt in België 245 van de 5.635 banen. Daar­naast moe­ten ook de wer­kings­mid­de­len dit jaar met 130 mil­joen euro om­laag. Dat meldt De Tijd.

Besparingsplan

De Bel­gi­sche ener­gie­pro­du­cent stel­de zijn be­spa­rings­plan voor aan de on­der­ne­mings­raad. De maat­re­ge­len zijn een uit­vloei­sel van de 3,5 miljard euro be­spa­rin­gen - waar­van 1,1

mil­jard in Eu­ro­pa - die het Fran­se moe­der­be­drijf GDF Suez in de­cem­ber ont­vouw­de. GDF Suez wil zo het hoofd bie­den aan de

bij­zon­der moei­lij­ke ener­gie­markt, met een strak­ke regelgeving én een te­gen­zit­ten­de con­junc­tuur.

GDF Su­ez-CEO liet al met­een ver­staan dat ook Elec­tra­bel niet aan de be­spa­rings­ron­de zou ont­snap­pen. Dit jaar moet het aan­tal me­de­wer­kers met 245 ver­min­de­ren. Op dit ogen­blik telt

Elec­tra­bel in België 5.635 medewerkers, in­clu­sief doch­ter­be­drij­ven als La­bo­re­lec zijn dat er iets meer dan 7.000.

Afvloeiingen

In een me­de­de­ling spreekt de Bel­gi­sche ener­gie­markt­lei­der over na­tuur­lij­ke af­vloei­in­gen, stop­zet­ten van con­trac­ten van be­paal­de

duur en "ein­de­loop­baan­maat­re­ge­len".

Voorts is Elec­tra­bel van plan meer dan ooit op de klein­tjes te let­ten. De wer­kings­kos­ten moe­ten op "alle ni­veaus en alle

vak­ge­bie­den" naar om­laag, wat ten op­zich­te van 2011 tegen eind 2013 130 mil­joen be­spa­rin­gen moet op­le­ve­ren.

Naast de moei­lij­ke con­junc­tuur kampt Elec­tra­bel ook met de steeds con­cur­ren­tiëlere ener­gie­markt in België. Het markt­aan­deel voor de le­ve­ring van elek­tri­ci­teit is voor het eerst onder

50 pro­cent ge­zakt, wat de marktleider eind 2012 tot een ste­vi­ge prijs­ver­la­ging aanzette. (Belga/EE)

Lees meer over:

Nieuwsbrief

Ontvang elke middag een update van het belangrijkste economische nieuws in uw mailbox!

Onze partners

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info