Bellens blijft bij Belgacom, Fagard eruit

16/09/11 om 07:16 - Bijgewerkt om 07:16

Bron: Trends

Belgacom-topman Didier Bellens heeft ook de rel rond zijn persoonlijke assistente Concetta Fagard overleefd, zijzelf niet.

Didier Bellens blijft aan de leiding van Belgacom. Dat bleek donderdag na de vergadering van de raad van bestuur. Hij moet wel zijn naaste medewerkster Concetta Fagard opnieuw ontslaan. Het leek erop dat tijdens de raad van bestuur gekozen zou worden tussen het ontslag van Bellens of dat van alle andere bestuursleden, maar uiteindelijk werd gekozen voor de "properste" oplossing: het vertrek van Fagard. "In het belang van het bedrijf en na overleg met mevrouw Fagard, hebben de gedelegeerd bestuurder en mevrouw Fagard een akkoord bereikt om haar contract met de N.V. Belgacom te beëindigen", luidt het in een persbericht.

Bellens benadrukt in het communiqué dat hij het werk van Fagard "apprecieert en dat hij haar kwaliteiten zou kunnen gebruiken in een andere hoedanigheid buiten de Belgacom".

Belgacom maakt voorts bekend dat Astrid De Lathauwer, hr-directeur en executive vice president, het bedrijf verlaat. Na meer dan tien jaar bij Belgacom zal ze zich "toeleggen op nieuwe professionele projecten".

Conflict
Het conflict tussen Didier Bellens en zijn raad van bestuur was op de spits gedreven door de heraanwerving van Concetta Fagard, de voormalige vice president Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Sponsoring, PR, Evenementen & Reputatie.

Bellens had Fagard in juni ontslagen nadat de vice-presidente Corporate Communications van Belgacom tegen Fagard een dossier had ingediend wegens "pesten op het werk". De vicepresidente werd op haar beurt ontslagen.

Fagard en Bellens werkten nauw samen sinds Bellens topman was van RTL in 2000. In januari 2004 vervoegde ze hem bij Belgacom, eerst als 'executive assistant' en later als "executive advisor" en vice president. Tot juli 2010 lagen hun bureaus naast elkaar.

Bellens had het moeilijk met het ontslag van Fagard, dat hij in een interview een "onrechtvaardigheid" noemde. Maar op 7 september lekte in de kranten uit dat het Benoemings- en Begrotingscomité van de raad van bestuur van Belgacom zich had uitgesproken tegen een terugkeer van Fagard.

Desondanks stuurde Bellens op 9 september binnen Belgacom een mail rond om aan te kondigen dat hij Fagard als "executive advisor" in dienst zou nemen, zonder de titel van vice president. Voordien had hij zelf de verantwoordelijkheid voor communicatie overgenomen. Na het vertrek van de vicepresidente Corporate Communications was die ad interim aan HR-directeur Astrid De Lathauwer overgedragen. Op 13 september ging Fagard officieel opnieuw bij Belgacom aan de slag.

Staking
Dat zorgde voor verontwaardiging bij de divisie Sponsoring, PR en Evenementen van Belgacom (die zelfs even het werk neerlegde) en bij de voormalige vice-presidente Corporate Communications, waarvan de advocaat meteen aankondigde dat hij de klacht zou reactiveren en mogelijk zelfs voor de rechtbank zou brengen.

Het is twijfelachtig of de raad van bestuur bevoegd was om zich uit te spreken over de heraanwerving van Fagard als naaste medewerkster van Bellens, aangezien die functie niet bij het hogere management wordt gerekend.

Maar door het lekken van hun beslissing naar de pers ontstond wel een publieke krachtmeting en een schandaal waardoor het imago van Belgacom schade leed. Dat kon dan weer worden aangegrepen om het ontslag van Bellens te eisen.

Ook meldde De Standaard dat de ontslagvergoeding van Fagard 600.000 euro beliep. Belgacom moest in een mededeling zeggen dat die "ruim lager" was, waarna De Standaard het bedrag tot 200.000 euro herzag.

Zaak Connectimmo
In juni was Bellens ook al in verdenking gesteld omwille van een vastgoedtransactie van Belgacomfiliaal Connectimmo, die in 2005 een oud RTT-gebouw onder de marktprijs zou hebben verkocht aan een maatschappij die was opgericht door (voormalig) PS-vertrouwelinge Edmée De Groeve en haar dochter.

Volgens de aantijgingen van de procureur van Bergen zou Bellens in ruil daarvoor "voordelen in natura" hebben genoten. De procureur had het volgens De Tijd over "een restaurantbezoek, een reis of een deelname aan een evenement".

Nadat dat nieuws in juli via La Libre Belgique was uitgelekt, zei de raad van bestuur in een mededeling dat er al een intern onderzoek door het Audit- en Toezichtscomité van Belgacom was gebeurd. "Op basis van hun verslag concludeert de raad dat de belangen van Belgacom volledig zijn gevrijwaard", heette het toen.

Opmerkelijk was toen dat het bericht geen formulering bevatte waarin de raad van bestuur zijn vertrouwen in Didier Bellens bevestigde. (BL/SD)

Onze partners