"België afgeschermd van groeiende inkomensongelijkheid tijdens crisis"

15/02/16 om 14:50 - Bijgewerkt om 14:50

Bron: Belga

(Belga) De financiële crisis van 2008 heeft gezorgd voor een groeiende ongelijkheid tussen inkomens in de Europese Unie en de VS. België bleef daarvan gespaard, met dank aan de sociale zekerheid. Dat blijkt uit een studie van ING.

Tijdens en na de crisis is de ongelijkheid tussen de laagste en hoogste inkomens vrijwel overal toegenomen. In Griekenland bijvoorbeeld daalden de laagste inkomens tweemaal zo snel als het gemiddelde in de periode 2007-2013. Op die trend zijn ook uitzonderingen, bijvoorbeeld België. Uit de ING-studie blijkt dat de laagste inkomens in België van 2007 tot 2013 niet veel minder snel gestegen zijn dan het gemiddelde of dan de hoogste inkomens. De sterkste stijging was er voor de middenklasse. Vooral de jongste leeftijdsgroepen zijn door de crisis getroffen, zwaarder dan de oudsten. Die ongelijkheid is mee een gevolg van nieuwe soorten arbeidscontracten, zoals deeltijdse en tijdelijke contracten. Ook hier vormt België - samen met Duitsland - een uitzondering: de inkomens van de oudsten evolueerden niet sneller dan die van de jongsten. België kent relatief weinig deeltijdse contracten, en jongeren zijn er niet in oververtegenwoordigd. De ongelijkheid nam toe bij minder gulle sociale stelsels, concludeert de studie. "In België heeft het feit dat de vervangingsinkomens hoog zijn en dat de sociale transfers een sterker herverdelend karakter hebben dan elders (dit wil zeggen dat de laagste inkomensgroepen meer genieten van sociale transfers dan de hoogste inkomensgroepen, nvdr) zeker bijgedragen tot een daling van de ongelijkheid." (Belga)

Onze partners