Anti-dumpingzaak kan Option niet snel rijker maken

16/09/10 om 09:01 - Bijgewerkt om 09:01

Bron: Trends

Option hoeft niet te rekenen op een snelle oplossing na zijn dumpingklacht tegen Chinese concurrenten. De juridische procedure kan nog jaren aanslepen.

Anti-dumpingzaak kan Option niet snel rijker maken

De armlastige draadlozemodemproducent Option heeft een dumpingklacht ingediend bij de Europese Commissie tegen Chinese producenten. Is dat een verborgen goudmijn, zoals sommigen speculeren? Als er al een schadevergoeding komt, dan zeker niet op korte termijn, blijkt uit een rondvraag.

De Europese Commissie kent zelf geen schadevergoeding toe aan bedrijven die het slachtoffer zijn van illegale dumpingpraktijken, ook al heeft de Commissie die zelf vastgesteld. "Compensatie is onze rol niet. Ons doel is om alle spelers eerlijke kansen te geven op de markt", klinkt het in kringen van commissaris voor Handel Karel De Gucht, die bevoegd is voor dumpingzaken. Michael Schütte, een Duitse advocaat met een Brusselse praktijk in concurrentie- en handelsgeschillen, bevestigt dat: "Spijtig genoeg voor de Europese industrie, biedt het instrumentarium tegen dumping geen mogelijkheid tot compensatie."

Option wil zich niet uitspreken over een schadevergoeding. "We willen een eerlijke markt in Europa. Daar gaat het ons om", zegt woordvoerder Jan Poté.

Volgens de Leuvense professor Jules Stuyck, partner bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, kan Option met een gunstige beslissing van de Europese Commissie naar de rechter stappen in landen waar het schade heeft geleden. "De beslissing van de Commissie zal een waarde hebben voor die rechter. Maar ook dan moet je voor die rechtbank kunnen aantonen dat je schade hebt geleden en dat er een oorzakelijk verband was tussen de dumpingpraktijk en de schade."

De advocaat van Huawei in Brussel, Edwin Vermulst van het gespecialiseerde Vermulst Verhaeghe Graafsma & Bronckers Advocaten, wijst er echter op dat dumping niet verboden is onder de Anti-Dumping Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie.
"Die overeenkomst laat enkel toe dat een overheid compenserende maatregelen oplegt als zijn industrie schade ondervindt van import aan dumpingprijzen. Dat zijn dan typisch anti-dumpingrechten of prijsverbintenissen".

Vermulst publiceerde in 2007 bij Oxford University Press een boek over de Anti-Dumping Overeenkomst van de WHO. Hij zegt geen enkel voorbeeld te kennen van een bedrijf dat ooit een schadevergoeding heeft gekregen in een dumpingzaak, hoewel er al een internationale anti-dumpingregeling bestaat sinds 1948. "Ik zie ook niet hoe het zou kunnen. Dumping wordt geaccepteerd onder het internationale recht. Dat betekent eigenlijk dat het is toegestaan".

Beroep

De Commissie heeft de betrokken partijen de maximumtermijn van 37 dagen gegeven om hun standpunten in te dienen. Van een versnelde procedure is op dat punt geen sprake. De termijn liep af op 6 augustus. De verificatie is nu aan de gang. Daarover geeft de Commissie geen informatie. Uiterlijk op 30 maart 2011 komt zij met voorlopige anti-dumpingtaksen als er voldoende bewijzen van dumping zijn. Dat kan de concurrentiële positie van Option verbeteren, voor zover de Chinese producenten geen ontsnappingsroutes vinden. Een definitieve beslissing volgt uiterlijk op 30 september 2011.

Option startte samen met de Belgische overheid tegelijk ook een vrijwaringsprocedure bij de Europese Commissie. Volgens Vermulst is dat een vraag om een tijdelijke ondersteuning die los staat van aantijgingen van oneerlijke handelspraktijken. "Je zegt dan puur tegen de overheid: ik kan het niet bolwerken, help mij". Deze eerder uitzonderlijke maatregelen zijn hier niet gebonden aan minimumtermijnen en kunnen snel genomen worden. Zij kunnen een combinatie zijn van importquota en taksen, maar moeten over drie jaar worden afgebouwd en zijn bovendien aan een zware besluitvormingsprocedure onderworpen, stipt Vermulst aan..

"Onze technologie is geavanceerder"

Blijft de grond van de zaak. Vice-president Tim Watkins voor West-Europa bij Huawei verwerpt de beschuldiging van schadelijke dumping en illegale subsidies. "Wij hebben de start van de 3G-markt in Europa correct voorspeld. Wij waren klaar voor de groei. Wij lanceerden de eerste USB dongle in 2006 (voor of minstens gelijk met Option, nvdr). Onze prijzen zijn niet te laag. Integendeel maken we een redelijke winst op die producten". Fijntjes wijst hij erop dat het toch vreemd is dat Option een klacht indient tegen de Chinese producenten, terwijl het zelf al zijn modems in China laat maken.

Over de suggestie dat Option door Huawei zou kunnen worden opgekocht is Watkins kort: "Wij geloven dat onze technologie vooruitstrevender is dan die van Option".

Een overname van Option door een Chinese concurrent zou ook niet noodzakelijk leiden tot de stopzetting van de anti-dumpingprocedure van de Commissie, zegt een jurist die voor de Europese Commissie heeft gewerkt. "Maar de Commissie heeft haar prioriteiten. Als een klager de zaak laat schieten, speelt dat mee."

Bij de Commissie weet men dat China de anti-dumpingklacht niet licht opneemt. "Modems zijn belangrijk voor hen", klinkt het. China kan tegen een eventueel ongunstige beslissing nog in beroep gaan bij de Wereldhandelsorganisatie terwijl de Chinese producenten de zaak kunnen aanvechten voor de Europese gerechtelijke instanties.

Bruno Leijnse

Commissie start ook antisubsidieprocedure tegen China

Afgezien van het dumpingonderzoek komt er ook een EU-onderzoek naar de subsidiëring van de Chinese draadlozemodemproducenten. De bevestiging verscheen op 16 september in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Option verwijt China dat het de concurrentie vervalst door zijn producenten op verschillende manieren te subsidiëren : via inkomstenbelastingprogramma's, indirecte belastingen en invoerrechten, preferentiële leningen, subsidieprogramma's zoals het Development Fund for the Electronics and Information Industry, tussenkomsten van de staat in grondgebruiksrechten en voordelen in speciale zones en industrieparken in regio's als Shenzen, Shanghai, Beijing of Xian.

De procedure voor de behandeling van deze nieuwe klacht lijkt sterk op de antidumpingprocedure.

Option is de enige draadlozemodemproducent van de Europese Unie. Zelfs als de Europese Commissie zou besluiten dat Option schade heeft geleden door de subsidiëring is het niet zeker dat er ook maatregelen komen. De EU onderzoekt namelijk ook "of het niet tegen het belang van de Unie is maatregelen in te stellen".

"Dit drievoudige onderzoek is zonder precedent en een zware belasting", reageert Huawei, de belangrijkste Chinese producent van draadloze modems. "Als er maatregelen worden opgelegd, zullen die slecht zijn voor de Europese telecomoperatoren, consumenten en de Digitale Agenda". Huawei preciseert ook nog dat zijn eerste draadloze modem in USB-formaat dateert uit 2005 en in 2006 werd gelanceerd op de Europese markt.

Het bericht van de inleiding van de antisubsidieprocedure vindt u hier (pdf)

Lees meer over:

Onze partners