Biografie

decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven