Aantal inschrijvingen nieuwe personenwagens stabiel in maart

03/04/14 om 10:50 - Bijgewerkt om 10:50

Bron: Trends

(Belga) Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in België is in maart ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder afgenomen met 0,5 procent, tot 52.808. Dat blijkt vandaag uit cijfers van automobielfederatie Febiac en de FOD Mobiliteit en Vervoer. Febiac verwacht dat de personenautomarkt ook de komende maanden stabiel zal blijven.

De resultaten van het gehele eerste trimester van dit jaar tonen met in totaal 148.532 inschrijvingen eveneens een resultaat dat stabiel is ten opzichte van de markt van 2013. Andere marktsegmenten kennen wel een duidelijke groei. Zo neemt de markt van lichte bedrijfsvoertuigen toe met 3,3 procent in maart en met 3,1 procent voor het gehele eerste trimester. Zelfde vaststelling voor de bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton, waarvan de inschrijvingen met een derde toenemen. De motormarkt kent haar derde maand op rij met een forse toename van de inschrijvingen. Een toename die in maart 12,2 procent bedroeg. Het totaal aantal inschrijvingen na dit eerste trimester staat op 5.973 motoren, een toename met 15,9 procent vergeleken met 2013. (Belga)

Onze partners