369 offshores van Antwerpse diamantairs ontmaskerd

22/11/13 om 18:45 - Bijgewerkt om 18:45

Bron: Trends

(Belga) 193 Ant­werp­se dia­man­tairs­fa­mi­lies heb­ben ja­ren­lang (zwar­te) ka­pi­ta­len ver­bor­gen ge­hou­den voor de Bel­gi­sche schat­kist via 369 nep­be­drij­ven in de meest no­toi­re be­las­ting­pa­ra­dij­zen. Dat schrijft De Tijd vrijdagavond op zijn website op basis van de dui­zen­den bank­ge­ge­vens die zijn ge­sto­len bij de bank HSBC in Zwit­ser­land.

369 offshores van Antwerpse diamantairs ontmaskerd

De Tijd kon en­ke­le weken ge­le­den de hand leg­gen op 3.137 ge­hei­me re­ke­ning­be­stan­den van 2.450 rijke Bel­gen bij HSBC (Pri­va­te Bank) in Zwit­ser­land. Bij die 2.450 Bel­gen bevinden zich naast zowat alle top­dia­man­tairs (70 procent van de lijst) onder an­de­ren ook ex-prof­voet­bal­lers, ad­vo­ca­ten, no­ta­ris­sen, genees­he­ren, be­drijfs­lei­ders, adel en zelfs een mi­nis­ter van staat. De bank­ge­ge­vens zijn zowat vijf jaar ge­le­den ge­sto­len door een ex-me­de­wer­ker van de bank. De HSBC-be­stan­den tonen volgens De Tijd liefst 369 off­sho­re­be­drij­ven in han­den van 193 klei­ne­re en grote Ant­werp­se dia­mant­fa­mi­lies. In de sta­tu­ten of jaar­re­ke­nin­gen van hun Ant­werp­se dia­mant­be­drij­ven, die tien­tal­len tot hon­der­den mil­joen euro's omzet draai­en, vind je geen let­ter over de 369 off­sho­re­be­drij­ven. De mees­te zijn ge­ves­tigd in 17 no­toi­re be­las­ting­pa­ra­dij­zen, zoals de Brit­se Maag­den­ei­lan­den (149), Pa­na­ma (62), Zwit­ser­land (53), Sey­chel­len (29), Liech­ten­stein (27), Ba­ha­ma's (11), Mau­ri­ti­us (7), Hong Kong (6), Kaai­man­ei­lan­den (5), Dubai (3) en ook Singapo­re (3). "Niet al­leen de top­dia­man­tairs hiel­den Zwit­ser­se bank­re­ke­nin­gen ver­bor­gen. Ook per­so­neels­le­den, slij­pers en zelfs se­cre­ta­res­ses van dia­man­tairs volg­den de­zelf­de be­las­ting­rou­te. We bot­sten zelfs op een ma­na­ger bij de Ant­werp­se Dia­mant­bank (ADB), ei­gen­dom van KBC, die ook een half mil­joen euro par­keer­de in Zwit­ser­land", aldus de krant. (Belga)

Nieuwsbrief

Ontvang elke middag een update van het belangrijkste economische nieuws in uw mailbox!

TrendsInformation Services

Permanent verbonden

Permanent verbonden

Nauwelijks 20 jaar geleden verschenen de eerste pc's met internetverbinding. Vandaag ...

Onze partners